Zajęcia dodatkowe nauczycieli

Harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 znajduje się w Dokumentach szkoły.


XIV Dzień Papieski - Świętymi bądźcie

W 2008r. nasza szkoła otrzymała imię Jana Pawła II. Od tego czasu staramy się, aby nasz Patron stawał się coraz bardziej nam bliższy. Dlatego też zawsze uroczyście przeżywamy kolejne Dni Papieskie.

Tak było i w tym roku, 12 paździrnika przypada XIV Dzień Papieski. Cała społecznośc szkoły: uczniowie, Dyrekcja, nauczyciele i inni pracownicy zgromadzili się 9 października na uroczystym apelu, który przypomniał nam postać św. Jana Pawła II. Była to okazja, by podziękować Bogu za dar Jego kanonozacji, która odbyła się w kwietniu tego roku. Dlatego hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego było zaproszenie do wejścia na drogę świetości: "Jan Paweł II - świetymi bądźcie".

Całość zaczęła się odśpiewaniem "Barki" - ulubionej piosenki świętego Papieża. Potem, po krótkim wprowadzeniu moglismy usłyszeć, że droga do świętości to droga radości, prawdziwej chrześcijańskiej radości. W taki klimat wprowadziły nas słowa św. Jana Pawła II oraz piosenka "Święty uśmiechnięty". Następnie przypomniane nam zostały radosne wydarzenia z życia Jana Pawła II, który do końca życia tryskał zwariowanym poczuciem humoru.

Na zakończenie odśpiewaliśmy Litanię do Jana Pawła II, ułożoną i odśpiewaną na Polach Lednickich podczas spotkań młodzieży, która była tak bliska sercu św. Jana Pawła II.


Wizyta w Lasach Państwowych w Radomiu

7 paździrnika 2014r. uczniowie klas IV i V wraz ze swoimi wychowawczyniami oraz panią Elżbietą Jemioł wybrali się na wystawę grzybów pt. "Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia" zorganizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Radomiu.

Celem wystawy było upowszechnienie wiedzy nt. grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego grzybobrania. Obejrzeliśmy atrapy grzybów odwzorowujące środowisko naturalne w skali 1:1, tematyczne filmy edukacyjny pozwalające poznać budowę grzybów, ich różnicowanie oraz zasady bezpiecznego przebywania w lesie. Wspaniałą oprawę dla eksponatów stanowiła sceneria leśna z odgłosami lasu.

Zdjęcia z wystawy w Galerii.


Otwarcie sali gimnastycznej

24 października 2014r. o godzinie 12.00 rozpocznie się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej przy naszej szkole.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uroczystą mszą świetą w kościele pw. św. Józefa w Kuczkach 1 września 2014r. zainaugurowano rok szkolny 2014/2015. Po mszy pani Dyrektor powitała całą społeczność szkolną, przedstawiła nowych nauczycieli i wychowawców.