FERIE W SZKOLE

Podczas ferii zimowych, w dniach 19-23 stycznia 2015r. oraz 26-28 stycznia 2015r. w szkole będą odbywać się zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w godz. 9.00 - 12.30.


OGŁOSZENIE

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, tj. 22-23 grudnia 2014r., 29-31 grudnia 2014r. oraz 2 i 5 stycznia 2015r. w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00-13.00.
Szkoła nie zapewnia w tych dniach autobusu i posiłków.


Ślubowanie klas pierwszych

Zdjęcia z imprezy w Galerii.


11 Listopada - Święto Niepodleglości

Zdjęcia z imprezy w Galerii.


Oddanie sali gimnastycznej

      24 października 2014 roku w Zespole Szkół w Kuczkach - Kolonii nastąpił długo oczekiwany moment – oficjalne oddanie sali gimnastycznej. Tej ważnej dla uczniów i społeczności lokalnej uroczystości przyświecały słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II - ,,KAŻDY RODZAJ SPORTU NIESIE ZA SOBĄ BOGATY SKARBIEC WARTOŚCI”.

      W tym jakże ważnym dla życia szkoły i gminy wydarzeniu udział wzięli:

  • Pani Bożenna Pacholczak – wiceprzewodnicząca Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego
  • Pan Bogumił Ferensztajn
  • Ksiądz prałat Edward Poniewierski - kanclerz Kurii Biskupiej w Radomiu
  • Ksiądz kanonik Wiesław Kudła - proboszcz parafii Kuczki
  • Pan Waldemar Żaczek - Przewodniczący Rady Gminy Gózd
  • Pan Adam Jabłoński - Wójt Gminy Gózd
  • Pan Józef Drab - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe

oraz Dyrektorzy Szkół, Radni, Pracownicy Urzędu Gminy, Sołtysi, Nauczyciele, Mieszkańcy gminy Gózd.

      Po Mszy Świętej prowadzonej przez Ks. Kanonika Edwarda Poniewierskiego nastąpiło przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu.
Następnie głos zabrała p. Dyrektor Dorota Rogala, dziękując zaproszonym gościom za cierpliwość, konsekwencje i stanowczość w realizacji tego przedsięwzięcia.
Podziękowali również rodzice i uczniowie, wręczając bukiety kwiatów.

      Po czym na scenę wyszedł redaktor telewizji ,,Kuczkowskie Nowiny” Piotr Tokarski, który w dowód wdzięczności za wybudowanie tej pięknej sali zaprosił zgromadzoną publiczność na pokazy sportowo-muzyczno-taneczne.
      Ekipy z Kuczek Kolonii, Niemianowic, Kuczek Wsi, osiedla Karszówka, Wojsławic i Piskornicy przygotowane przez p. Jarosława Korcza zaprezentowały się w polonezie Wojciecha Kilara z filmu ,,Pan Tadeusz”, pokazie gimnastycznym, tańcu z flagą olimpijską i kołami olimpijskimi.
      Popis swoich umiejętności zaprezentowała też formacja taneczna prowadzona przez instruktorkę tańca p. Paulinę Janek.

      Członkowie chóru prowadzonego przez p. Marcina Jarmuża uświetnili swoim występem wyżej wymienione pokazy, a zespół rockowy - "Ananasy z II klasy"; przygotowany przez p. Danutę Kozieł, brawurowo odśpiewał przebój Urszuli "Konik na biegunach".
Występy uczniów spotkały się z dużym uznaniem zgromadzonej publiczności, a rangę przedstawienia podniosła piękna dekoracja przygotowana przez p. Emilię Szymczak- Kopyt i p. Dorotę Luboch.
      Całość uroczystości prowadziła p. Beata Chamerska, która też oprawiła muzycznie wraz z chórem Mszę Świętą.

      Po przedstawieniu na salę wbiegli koszykarze Rosy z Radomia zaproszeni przez p. Bartłomieja Kucharskiego, dając popis swoich umiejętności sportowych i zachęcając uczniów do wspólnej zabawy.
Po czym goście zachęceni przez Wójta Gminy Gózd – p. Adama Jabłońskiego - oddali pierwsze strzały do bramki.

       Na zakończenie wystąpił poeta ludowy p. Jan Kiraga prezentując swoje utwory i Koło Gospodyń Wiejskich, które uprzyjemniło swoim śpiewem tę podniosłą uroczystość. Radny p. Piotr Szymczak zaprosił wszystkich gości na poczęstunek i biesiadę muzyczną z towarzyszeniem kapeli.

       Pani Dyrektor Dorota Rogala podziękowała wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia..

Zdjęcia z imprezy w Galerii.


Zajęcia dodatkowe nauczycieli

Harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 znajduje się w Dokumentach szkoły.


XIV Dzień Papieski - Świętymi bądźcie

W 2008r. nasza szkoła otrzymała imię Jana Pawła II. Od tego czasu staramy się, aby nasz Patron stawał się coraz bardziej nam bliższy. Dlatego też zawsze uroczyście przeżywamy kolejne Dni Papieskie.

Tak było i w tym roku, 12 paździrnika przypada XIV Dzień Papieski. Cała społecznośc szkoły: uczniowie, Dyrekcja, nauczyciele i inni pracownicy zgromadzili się 9 października na uroczystym apelu, który przypomniał nam postać św. Jana Pawła II. Była to okazja, by podziękować Bogu za dar Jego kanonozacji, która odbyła się w kwietniu tego roku. Dlatego hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego było zaproszenie do wejścia na drogę świetości: "Jan Paweł II - świetymi bądźcie".

Całość zaczęła się odśpiewaniem "Barki" - ulubionej piosenki świętego Papieża. Potem, po krótkim wprowadzeniu moglismy usłyszeć, że droga do świętości to droga radości, prawdziwej chrześcijańskiej radości. W taki klimat wprowadziły nas słowa św. Jana Pawła II oraz piosenka "Święty uśmiechnięty". Następnie przypomniane nam zostały radosne wydarzenia z życia Jana Pawła II, który do końca życia tryskał zwariowanym poczuciem humoru.

Na zakończenie odśpiewaliśmy Litanię do Jana Pawła II, ułożoną i odśpiewaną na Polach Lednickich podczas spotkań młodzieży, która była tak bliska sercu św. Jana Pawła II.


Wizyta w Lasach Państwowych w Radomiu

7 paździrnika 2014r. uczniowie klas IV i V wraz ze swoimi wychowawczyniami oraz panią Elżbietą Jemioł wybrali się na wystawę grzybów pt. "Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia" zorganizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Radomiu.

Celem wystawy było upowszechnienie wiedzy nt. grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego grzybobrania. Obejrzeliśmy atrapy grzybów odwzorowujące środowisko naturalne w skali 1:1, tematyczne filmy edukacyjny pozwalające poznać budowę grzybów, ich różnicowanie oraz zasady bezpiecznego przebywania w lesie. Wspaniałą oprawę dla eksponatów stanowiła sceneria leśna z odgłosami lasu.

Zdjęcia z wystawy w Galerii.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uroczystą mszą świetą w kościele pw. św. Józefa w Kuczkach 1 września 2014r. zainaugurowano rok szkolny 2014/2015. Po mszy pani Dyrektor powitała całą społeczność szkolną, przedstawiła nowych nauczycieli i wychowawców.