Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kuczkach Kolonii
Kuczki Kolonia 75
26-634 Gózd

tel./fax: (048) 320-20-79
e-mail:szkola@kuczki.edu.pl