Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2018r - 02 stycznia 2019r.
Ferie zimowe: 28 stycznia - 10 lutego 2019r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum 10 - 12 kwietnia 2019r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 15 - 17 kwietnia 2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora szkoły: 2 listopada 2018r.
2 maja 2019r.