Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2023r - 1 stycznia 2024r.
Ferie zimowe: 15 - 28 stycznia 2024r.
Egzaminy ósmoklasisty 14 - 16 maja 2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca - 2 kwietnia 2024r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora szkoły:
(w tych dniach organizowane są zajęcia opiekuńcze; nie ma dowozów ani obiadów, nie działa świetlica szkolna)
16 października 2023 r.
2 i 3 listopada 2023r.
2 maja 2024r.
31 maja 20234r.