Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020r - 31 grudnia 2020r.
Ferie zimowe: 18 - 31 lutego 2021r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 25 - 27 maja 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora szkoły: 12,13 listopada 2020r.
4, 5 stycznia 2021r.
4 czerwca 2021r.