Samorząd Uczniowski w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach KoloniiPrzewodnicząca szkoły: Nikola Ważyńska

Zastępca przewodniczącej: Zuzanna Wierzbicka

Sekretarz:Klaudia Wziątek


Obsługa sprzętu
Szymon Białas  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach Kolonii
  •