Samorząd Uczniowski w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach KoloniiPrzewodniczący szkoły: Joanna Olczyk

Zastępca przewodniczącego szkoły:Emil Rusinowski

Sekcja porządkowa
Przewodniczący: Kacper Kazirodek
Członkowie: Jan Słomka
          Jakub Misalski
          Wojciech Szymański  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii
  •