Samorząd Uczniowski w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach KoloniiPrzewodniczący szkoły: Patrycja Ciupińska

Zastępca przewodniczącego szkoły: Maja Marcula

Sekcja porządkowa
Przewodniczący: Wiktor Potocki
Członkowie: Wojciech Szymański
          Antoni Pająk
          Julia Wierzbicka
          Maria Tuzimek
          Daniel Niezgoda  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii
  •