Twoje Dane - Twoja Sprawa

W roku szkolnym 2019/2020 Publiczna szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii przystąpiła do Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.
Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Celem Programu jest m. in. poszerzanie wiedzy nauczycieli i uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. W ramach Projektu nauczyciele przeprowadzą lekcje wychowawcze i podejmą inne działania dotyczące ochrony danych osobowych.

"Twoje Dane Twoja Sprawa" - podręcznik
Korzyści z udziału w programie TDTS