10-lecie nadania imienia Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach - Kolonii

Dnia 15 maja 2008 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach - Kolonii otrzymała imię Jana Pawła II.
Tegoroczne obchody 10 rocznicy nadania imienia przypadły na dzień 14 maja. Choć to może jeszcze niewielki JUBILEUSZ, ale doskonała okazja, by podziękować za wyróżnienie, jakim jest opieka św. Jana Pawła II oraz przypomnieć sobie, że jego postać jest ciągle ważna, a przesłanie - ciągle aktualne.
Świętowanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy świętej w kościele parafialnym w Kuczkach pod przewodnictwem ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego, który przypomniał, kim jest ten wielki Polak i jakie są jego zasługi dla Polski i całego Kościoła.
We Mszy świętej uczestniczyli także zaproszeni goście: - Wójt gminy Gózd p. Paweł Dziewit
- Ks. Kanonik – proboszcz parafii Wiesław Kudła
- Dyrektor ZEASU p. Józef Drab
- Radni gminy Gózd p. Piotr Szymczak i p. Marek Marchewka
- P. Dyrektor Małgorzata Pytel (dzięki której staraniom, naszej szkole nadano imię Jana Pawła II) - Rodzice
- Dyrektor PSP w Kuczkach Kolonii – p. Dorota Rogala
- Wicedyrektor – p. Izabela Kowalik
Nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.

Kolejna część uroczystości odbyła się w szkole, gdzie po powitaniu gości zaproszono wszystkich na spotkanie poetycko-muzyczne ,,W KAWIARENCE PRZY KREMÓWCE”.
Na początku wysłuchano głosu Papieża, który w Wadowicach wspominał, że po maturze chodził z kolegami na kremówki. Następnie uczniowie przypomnieli tegoroczne wydarzenia, organizowane od września w ramach jubileuszu: Pielgrzymkę Szkół Rodziny Jana Pawła II na Jasną Górę, przygotowanie plakatów na Dzień Papieski, zorganizowanie Konkursu Literackiego, obejrzenie filmu o Janie Pawle II, przeżycie wspomnieniowych lekcji wychowawczych, Gminny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II oraz Pielgrzymkę Szkół Imienia Jana Pawła II do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
Laureaci Konkursu Literackiego „Sercem pisane…” zaprezentowali swoje wiersze. W II części wychowankowie w interesujący sposób przedstawili biografię Ojca Świętego. Całość była przeplatana pieśniami w wykonaniu uczniów oraz szkolnego chóru. Nie zabrakło też ponownie głosu Papieża i wzruszeń przy wspomnieniu choroby, śmierci i pogrzebu Jana Pawła II.
Wystąpił również miejscowy twórca ludowy - pan Jan Kiraga, prezentując własne utwory poświęcone Janowi Pawłowi II.
To wszystko utwierdziło nas, że Papież - Polak żyje nadal pośród nas jako Święty i Patron PSP w Kuczkach - Kolonii. Dlatego kończąc akademię wszyscy zaśpiewali jego ulubioną pieśń: Barkę. Na zakończenie były życzenia i gratulacje od zaproszonych gości, m. in. ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego, wójta Pawła Dziewita i radnego Piotra Szymczaka.

Uroczystość pokazała, jak ważny jest dla społeczności szkolnej Patron – św. Jan Paweł II i, że ta społeczność jest jedną wielką szanującą się rodziną, w której każdy może się odnaleźć.
I mimo, że dla uczniów osoba Jana Pawła II to już postać historyczna, to cały czas bardzo bliska każdemu.


Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

To już 227 rocznica uchwalenia w Rzeczypospolitej pierwszej ustawy zasadniczej. W dniu 3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił konstytucję. Była pierwszą w Europie i drugą – po Stanach Zjednoczonych – na świecie.
Co roku uroczyście obchodzimy ten dzień, który jest naszym, polskim świętem narodowym. W dniu 8 maja 2018 roku, uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Zofii Rudki i pani Izabeli Kowalik przygotowali program artystyczny upamiętniający to ważne dla historii naszego kraju wydarzenie. W tym roku zaprezentowano wiadomości telewizyjne, w których bohaterami były postacie z XVIII wieku: król Stanisław August Poniatowski, caryca Katarzyna II, hetmani polscy, Maksymilian Robespierre i inni. Konwencja spektaklu była współczesna, ale postacie występowały w strojach z epoki, które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości pracowników MCK w Skarżysku Kamiennej.
Choć uchwalenie konstytucji było dla naszego państwa niezwykle ważne, spróbowaliśmy przedstawić ten dzień w sposób niekoniecznie poważny aczkolwiek z zachowaniem należytego szacunku dla tak podniosłej rocznicy.


Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym pt.: "Wiosna-Plener-Książka i Ty".

 • Regulamin Miedzyszkolnego Konkursu Fotograficznego

 • I Mazowiecki Zjazd Szkół im. Jana Pawła II w Warszawie

  Przeżywając Jubileusz X-lecia nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole wzięliśmy udział w I Mazowieckim Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II. Spotkanie odbyło się w czwartek 12 kwietnia 2018 roku w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej. Na początku uczestniczyliśmy we Mszy świętej, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Przypomniał nam w homilii ideę powstania tej świątyni jako wotum narodu za uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Zwrócił także uwagę, abyśmy wpatrując się w postać naszego Patrona odważnie przyznawali się do Jezusa. Uczniom naszej szkoły przypadło w udziale przygotowanie modlitwy wiernych w czasie tej uroczystej Mszy świętej.
  Po Mszy świętej był czas na prelekcję o tym, jak można w codzienności czerpać z przesłania św. Jana Pawła II. Potem zwiedziliśmy Panteon Wielkich Polaków, gdzie pochowani są m.in. prezydent Ryszard Kaczorowski i ks. Jan Twardowski.

  Następnie po zjedzeniu pysznego obiadu przygotowanego przez organizatorów pojechaliśmy na stare miasto. Tam podczas spaceru mogliśmy zobaczyć niektóre charakterystyczne miejsca dla Warszawy: Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, rynek z Warszawską Syrenką, Pomnik Małego Powstańca, Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego oraz Pałac Prezydencki.

  W zjeździe uczestniczyło ponad czterdzieści szkół z terenu województwa mazowieckiego. Z naszej szkoły uczestniczyli uczniowie, którzy wzięli udział w Konkursie Literackim o św. Janie Pawle II „Sercem Pisane…”, laureaci etapu szkolnego II Gminnego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II oraz zaangażowani w przygotowanie uroczystości jubileuszowych związanych z rocznicą nadania imienia szkole wraz z opiekunami: p. Dyrektor Dorotą Rogalą, p. Danutą Kozieł, p. Kingą Winiarską i ks. Mariuszem Morawskim.
  Wracając pełni wrażeń z przeżyć duchowych podczas uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej oraz turystycznych podczas spaceru po starówce, mimo niesamowitych korków na ulicach Warszawy byliśmy szczęśliwi, zadowoleni i usatysfakcjonowani tym, że wybraliśmy się na ten zjazd i już planujemy nasz udział w przyszłym roku…


  Rekolekcje wielkopostne

  W dniach 12 - 14 marca 2018r. odbędą się rekolekcje wielkopostne. W tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych, autokaru szkolnego oraz obiadów.


  II Gminny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II

  W środę, 7 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się II Gminny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II. Do udziału zostały zaproszone wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Gózd. Każda szkoła w etapie szkolnym wyłoniła trzyosobową drużynę, która reprezentowała swoją placówkę. Konkurs był podzielony na cztery rundy. Pytania dotyczyły przede wszystkim życiorysu św. Jana Pawła II od jego narodzin 18 maja 1920 roku w Wadowicach, aż do kanonizacji 27 kwietnia 2014 roku w Watykanie. Treścią pytań był także List do Dzieci napisany przez papieża Jana Pawła II w 1994 roku. Trudność pytań wzrastała wraz z rozpoczynającymi się kolejnymi rundami. Jednak uczniowie byli doskonale przygotowani i odpowiedzieli na prawie wszystkie pytania, czym zaskakiwali publiczność, jury, jak również prowadzącego i organizatora.

  Po czterech rundach został wyłoniony zwycięzca. Okazała się nim drużyna reprezentująca szkołę w Klwatce Królewskiej. Drugie miejsce zajęli przedstawiciele naszej szkoły (Maja Marcula, Mateusz Żaczek i Bartek Winiarski). Zaś trzecie miejsce przypadło drużynie z Gozdu. Zwycięzcom gratulujemy. Wyróżnieni zostali także przedstawiciele z pozostałych szkół za ich nieprzeciętną wiedzę o św. Janie Pawle II. Mamy nadzieję, że laureaci, jak i pozostałe drużyny są zadowolone z nagród, które ufundowane zostały przez Gminę Gózd i Parafię pw. św. Józefa w Kuczkach.

  W jury zasiedli i czuwali nad sprawnym i rzetelnym przebiegiem konkursu: Proboszcz parafii św. Józefa w Kuczach ks. Wiesław Kudła – przewodniczący jury, Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe Józef Drab, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkach-Kolonii Dorota Rogala oraz przedstawiciele poszczególnych szkół biorących udział w konkursie: Dorota Łakota, Anna Karasińska, Marta Jasik, ks. Marek Relidzyński i ks. Sylwester Jończyk.

  Kończąc konkurs, gratulując uczestnikom i wręczając nagrody Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich na obchody Jubileuszu nadania naszej szkole imienia, które odbędą się 14 maja 2018 roku oraz zapowiedziała przyszłoroczny III Gminny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II, na który każda szkoła z naszej gminy już czuje się zaproszona…


  Dzień Otwarty w przedszkolu

  Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków z Rodzicami na Dzień Otwarty, który odbędzie się 14 marca 2018r. (środa) w godz. 9.00 - 12.00.


  Wycieczka do Warszawy „Szlakiem Kamieni na szaniec”

  Sprawozdanie uczennic klasy VI: Oliwii Lipki, Mai Marculi i Amelii Sajewskiej
  W dniu 21 lutego 2018 r o godz. 8.00 autokar zabrał nas (uczniów kl. VI, VII i 2g) na wycieczkę „Szlakiem Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Naszymi opiekunkami były panie: Kamila Bednarczyk, Sylwia Ziemba i Izabela Kowalik.
  Do stolicy dotarliśmy ok. 10.30 i udaliśmy się do gimnazjum i liceum im. Stefana Batorego, aby poznać miejsce nauki i dowiedzieć się więcej o bohaterach książki. Po szkole oprowadzała nas uczennica II klasy gimnazjum, która w bardzo ciekawy sposób przybliżyła nam sylwetki Alka, Zośki i Rudego. Obejrzeliśmy tam wiele eksponatów, zdjęć oraz dowiedzieliśmy się, że szkołę tą kończyło wielu innych znanych Polaków, jak choćby poeta Krzysztof Kamil Baczyński, czy aktor Daniel Olbrychski.

  Po zwiedzeniu liceum udaliśmy się na cmentarz wojskowy na Powązkach. Zobaczyliśmy tam groby głównych bohaterów książki, ale też wiele innych mogił młodych ludzi, którzy zginęli walcząc za Ojczyznę. Przy zbiorowej mogile żołnierzy AK zapaliliśmy znicz i zmówiliśmy modlitwę. Przewodnik pokazał nam również grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na wszystkich mogiłach znaleźliśmy świeże kwiaty i biało – czerwone flagi.

  Naszym następnym przystankiem było muzeum więzienia „na Pawiaku”, w którym, z rąk niemieckich okupantów zginęło wielu Polaków. Więzienie zostało przez Niemców wysadzone w powietrze, ale po wojnie zrekonstruowano niektóre cele i mogliśmy zobaczyć w jak strasznych warunkach więzieni byli nasi rodacy. Wstrząsającym przeżyciem było dla nas wysłuchanie fragmentów listów pisanych przez więźniów do swoich bliskich.

  Ostatnim i kulminacyjnym punktem naszej wyprawy było Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo miły przewodnik pokazywał nam zgromadzone tam eksponaty, jednocześnie opowiadając o walkach Polaków w czasie powstania w 1944 roku. Muzeum jest bardzo nowoczesne. Mogliśmy oglądać zdjęcia i filmy prezentowane w różnych miejscach trasy zwiedzania. Poza tym w całym muzeum znajdowały się kartki z kalendarza dokumentujące każdy dzień walk powstańczych. Udało nam się zebrać wszystkie. Jednak największe wrażenie zrobiło na nas przejście przez fragment odtworzonego kanału, w takich samych warunkach, w jakich musieli poruszać się powstańcy i mieszkańcy Warszawy, ukrywający się przed Niemcami. Na koniec obejrzeliśmy film 3D przedstawiający ruiny miasta po upadku powstania. Był to wstrząsający widok.

  Do domów wróciliśmy późnym wieczorem, byliśmy zmęczeni, ale nikt nie żałował, bo nie ulega wątpliwości, że dla wszystkich wyjazd ten był niewiarygodnym przeżyciem.


  Ogłoszenie

  W związku z wyjazdem uczniów do Warszawy indywidualne konsutacje z rodzicami (dzień otwarty) odbędą się 28 lutego 2018r. (środa) w godz. 16.30 - 17.30


  KOCHAM CIĘ POLSKO!....2

  I znowu jesteśmy gwiazdami! W tym roku, 19 lutego po raz drugi uczniowie naszej szkoły pod opieką pań Agnieszki Świgoń, Edyty Miernik i Izabeli Kowalik wzięli udział w nagraniu wielkanocnego odcinka programu „Kocham Cię Polsko” w Krakowie.
  Tym razem podzieliliśmy się i część z nas pozostała wierna drużynie Antka Królikowskiego,a część zasiadła po stronie gości Tomasza Kamela.

  Znów spędziliśmy w studio wiele godzin, ale emocje były szalone, walka zażarta, a przede wszystkim wspaniała atmosfera i super zabawa. Czuliśmy się jak prawdziwi celebryci. Niestety nie możemy zdradzić zbyt wiele, bo emisja programu dopiero w Wielkanoc.

  Pewnie znowu nas trochę „przytną” bo czasem ponosiły nas emocje, ale i tak oglądajcie nas w sobotę wielkanocną o 20.00 w programie drugim.
  Ach, ta sława!!!!!


  Konkurs Wiedzy Pożarniczej

  Maja Gugała, uczennica klasy VI, zdobyła II miejsce w kategorii klas I-VI szkoły podstawowej w gminnych eliminacjach Konkuru Wiedzy Pożarniczej, który odbył się 2 lutego 2018r. w Publiczej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie. Serdecznie gratulujemy. Wiecej...


  Spotkania z Rodzicami

  W czwartek, 11 stycznia 2018r., o godz. 16.30 odbędą się spotkania z Rodzicami.


  Zawody w piłkę siatkową - szkoła podstawowa

  9 stycznia 2018r. w naszej szkole odbyły się gminne zawody w piłkę siatkową dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. W zawodach udział wzięły trzy szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa z Klwatki Królewskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa z Gozdu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z Kuczek Kolonii.

  Po bardzo pasjonujących rozgrywkach wyłoniono zwycięzców.
  W kategorii dziewcząt:
  I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii
  II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej
  III miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe.

  W kategorii chłopców:
  I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii
  II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej
  III miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe.

  Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom gratulujemy. Teraz trzymamy kciuki za nasze dziewczyny i chłopaków w rozgrywkach na szczeblu powiatowym :)


  Dzień Babci i Dziadka


  Jasełka Szkolne


  Szkolne Mikołajki

  6 grudnia naszą szkołę odwiedził Mikołaj z Panią Mikołajową i śnieżynkami. Jego wizyta sprawiła wielką radość wszystkim. Cały dzień był bardzo pracowity dla Mikołaja jego żony i śnieżynek. Cieszymy się, że Mikołaj nie zapomniał o nas i mimo tego, że nie zawsze byliśmy grzeczni, wybaczył drobne przewinienia i co najważniejsze obiecał, że za rok do nas wróci !


  Spotkania z Rodzicami

  W środę, 15 listopada 2017r., o godz. 16.30 odbędą się spotkana z Rodzicami wszystkich klas.


  Wyjątkowy koncert...

  Są w życiu ucznia dni, które na zawsze zapadają w pamięć. Niewątpliwie dla pierwszoklasistów - 24 października 2017 r. będzie takim dniem.
  Właśnie wtedy w obecności:
  - sekretarz gminy Gózd p. Joanny Tkaczyk,
  - dyrektora GZEAS -u p. Józefa Draba,
  - dyrektor szkoły p. Doroty Rogali,
  - wicedyrektor szkoły p. Izabeli Kowalik,
  - rodziców i dziadków,
  - nauczycieli,
  - uczniów klas 0-IV,
  - pracowników szkoły
  odbyła się UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA I PASOWANIA NA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KUCZKACH KOLONII.
  Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tego wydarzenia od początku roku szkolnego. Uczyli się wytrwale tekstów, wierszy, piosenek, z zapałem ćwiczyli układy taneczne podczas prób.
  Uroczystość poprzedził koncert "CZTERY PORY ROKU W WIERSZU, PIOSENCE I TAŃCU…" podczas którego uczniowie zaprezentowali się w repertuarze adekwatnym do mijających pór roku. Rozpoczęli brawurowo od repertuaru Heleny Majdaniec pt. ,,Rudy rydz”, by przeprowadzić widzów przez wszystkie pory roku. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z tremą, być może dlatego, że czuły ogromne wsparcie rodziców, którzy także występowali w tym koncercie.
  Wychowawczyni klasy I zaprosiła bowiem do tego projektu także rodziców.
  Prowadzącym był p. Jarosław Korcz, a w role pór roku wcieliły się p. Sylwia Bińkowska - Pani Jesień, p. Katarzyna Marcula – Pani Zima, p. Maria Osowska - Pani Wiosna i p. Magda Ważyńska – Pani Lato.
  Panie w przepięknych kreacjach opowiadały z zapałem o poszczególnych porach roku, wzbudzając zachwyt zgromadzonych gości. Publiczność nagrodziła występujących rodziców i dzielnych pierwszaków gromkimi brawami.
  Podczas przebrania się uczniów klasy I w stroje galowe widzowie mogli obejrzeć barwną prezentację multimedialną dotyczącą pór roku.
  Swoją postawą uczniowie udowodnili, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.
  Po złożeniu ślubowania p. Dyrektor Dorota Rogala dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez p. Dyrektor Izabelę Kowalik pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych.
  Uczniowie klasy I zostali obdarowani upominkami, zarówno od przybyłych gości, jak również od kolegów i koleżanek z pozostałych klas.
  Po uroczystości, dzieci z zaproszonymi gośćmi udali się na słodki poczęstunek. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.


  XVII Dzień Papieski

  Myślą przewodnią tegorocznego Dnia Papieskiego, który obchodziliśmy już po raz siedemnasty, były słowa: „Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją”. Święty Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu niósł wszystkim nadzieję: swoimi słowami, swoją obecnością i swoją modlitwą.
  W naszej szkole, jak co roku, uczciliśmy naszego Patrona świętując ten dzień rozważając jak te słowa wprowadzić w codzienne życie młodego człowieka. Tym razem nie była to akademia, ale każda klasa (od IV klasy wzwyż) miała za zadanie przygotować wspólnie plakat, który zobrazowałby powyższe hasło. Następnie spotykając się przy tablicy poświęconej św. Janowi Pawłowi II w obecności całej społeczności szkolnej poszczególni uczniowie prezentowali swoje prace. Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy ulubioną piosenkę św. Papieża – „Barkę”.


  Akcja „Sprzątanie Świata 2017”

  W związku z wrześniowymi obchodami „Sprzątania Świata 2017” młodzież z trzech szkół z terenu gminy Gózd: ZS w Goździe, PSP w Kuczkach Kolonii oraz PSP w Podgórze integrowała się w szczytnej akcji sprzątania „naszej małej ojczyzny”. Młodzież uporządkowała skwerek rodzinny w Goździe przy ulicy Kościelnej. Porządkowała chodnik, wyrywała chwasty z klombów, grabiła liście. Niektórzy uczestnicy tej akcji wykonywali prace porządkowe dla środowiska lokalnego w ekokoszulkach z hasłami ekologicznymi. Opiekunami młodzieży i organizatorami akcji byli nauczyciele ZS w Goździe: nauczyciel biologii Edyta Miernik oraz nauczyciel fizyki Agnieszka Świgoń. Akcję patronatem objęła Sekretarz Gminy Gózd pani Joanna Tkaczyk. Uczniom dopisywała zarówno aura jak i dobre humory.


  XVII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

  Kolejny już raz wzięliśmy udział w Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. W tym roku w wyjeździe wzięli udział uczniowie trzeciej klasy gimnazjum i szóstej klasy szkoły podstawowej wraz z opiekunami: ks. Mariuszem Morawskim, p. Izabelą Kowalik, p. Anną Wargacką i p. Kingą Winiarską.
  W spotkaniu uczestniczyło ponad piętnaście tysięcy dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych z całej Polski i z zagranicy. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik, który przypomniał nam, że Maryja, do której przybyliśmy zaprasza nas, abyśmy wzorem swego Patrona, św. Jana Pawła II zawsze dążyli do bliskości z Jezusem Chrystusem. Na zakończenie Eucharystii zawierzyliśmy Matce Bożej wszystkich, którzy przybyli na to spotkanie, a także naszych kolegów i koleżanki oraz naszych nauczycieli i rodziców, prosząc Ją o opiekę nad nami. Odczytany też został list do papieża Franciszka, który mamy nadzieję niebawem otrzyma.
  Oczywiście nawiedziliśmy też kaplicę z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej – to był pierwszy punkt podczas wizyty na Jasnej Górze. Zwiedziliśmy także muzeum jasnogórskie, a korzystając z pięknej słonecznej pogody co wytrwalsi wspięli się na wieżę klasztoru by podziwiać piękną panoramę Częstochowy i okolic.
  W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze przy wyrobisku kopalni węgla brunatnego przy elektrowni Bełchatów, aby zobaczyć, jak wielkie wrażenie robi ogromna dziura wykopana w ziemi przez człowieka.
  Owoce tej pielgrzymki, mamy nadzieję, będą widoczne w życiu każdego uczestnika, a nasz Patron, św. Jan Paweł II będzie nam wypraszał każdego dnia Boże błogosławieństwo.


  XVIII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy „Święty Krzyż 2017”

  W XVIII Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym „Święty Krzyż 2017”, który odbył się 23 września 2017 roku pod hasłem „Idźcie i głoście tajemnicę Krzyża”, uczestniczyło 3110 turystów - pielgrzymów. Wśród nich nie zabrakło 22 uczniów z Kuczek Kolonii pod opieką pań: Izabeli Kowalik, Kingi Winiarskiej i Agnieszki Świgoń.
  Na „trasę puszczańską”, liczącą 18 kilometrów wyruszyliśmy kilka minut po 8 rano od źródełka św. Franciszka w Św. Katarzynie. Wędrowaliśmy szlakiem turystycznym na Łysicę (najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich), która przyjęła nas deszczem. Za to potem było już „z górki”. Pogoda się poprawiła, szło się lepiej choć czasem błoto wlewało się do butów, albo zjeżdżało się na siedzeniu (ale, czyż nie takie są uroki leśnych wędrówek?).
  Kolejnym przystankiem była kapliczka św. Mikołaja, a potem Kakonin (gorąca herbatka, frytki, zapiekanki i najważniejsze… toaleta). Gdy dotarliśmy do Huty Szklanej, byliśmy prawie na miejscu.
  Na Świętym Krzyżu zameldowaliśmy się ok. 14.30. O godz. 15.00 rozpoczęła się msza święta na błoniach przed klasztorem. Nie padało, ale zrobiło się chłodno. Mimo to wszyscy uczestnicy nabożeństwa odczuwali ogromną satysfakcję z dotarcia w to niezwykłe miejsce.
  Udało nam się pokonać nie tylko 18 – kilometrową trasę rajdu, ale przede wszystkim pogodę i własne słabości. Dlatego za rok wyruszamy znowu, jeśli się uda - tą samą trasą i z takim samym zapałem.
  ZAPRASZAMY – WĘDRUJCIE Z NAMI !!!!!


  Ubezpieczenie uczniów

  Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 35 zł, płatne do 25 września 2017r. Warunki ubezpieczenia w załączniku: Ubezpieczenie


  Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017r. o godz. 9.00
  EGZAMINY POPRAWKOWE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  Egzamin poprawkowy z fizyki - 28 sierpnia 2017 – godz. 10.00
  Komisja: - p. Izabela Kowalik,
  p. Agnieszka Świgoń,
  p. Emil Grabowski

  Egzamin poprawkowy z matematyki - 29 sierpnia 2017 - godz. 10.00
  Komisja: p. Dorota Rogala,
  p. Małgorzata Pytel,
  p. Emil Grabowski

  Egzamin poprawkowy z j. angielskiego – 29 sierpnia 2017 – godz. 10.00
  Komisja: p. Izabela Kowalik,
  p. Kamila Bednarczyk,
  p. Sylwia Ziemba


  Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  I wreszcie koniec roku!!! Można odetchnąć i zacząć pakować plecak na letnia przygodę (tylko niektórzy muszą głęboko schować swoje świadectwa).

  I tak 23 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii, po uroczystej mszy świętej nastąpiło równie uroczyste zakończenie roku szkolnego. Jak co roku, pani dyrektor powitała gości: pana wójta Pawła Dziewita, pana dyrektora ZEAS Józefa Draba, księdza proboszcza Wiesława Kudłę, rodziców i nauczycieli. Następnie absolwenci zatańczyli poloneza i rozpoczęło się wręczanie nagród dla najlepszych uczniów naszej szkoły.

  Tegoroczne zakończenie roku szkolnego było dla wszystkich szczególne, dlatego, że pożegnaliśmy dwie ważne dla szkoły osoby – zasłużone nauczycielki, które postanowiły odejść na emeryturę.
  Z żalem, ale też zrozumieniem społeczność szkolna pożegnała panią Małgorzatę Pytel – wieloletnią dyrektor szkoły w Kuczkach i panią Elżbietę Jemioł – oddanego swej pracy i szkole prawdziwego pedagoga z powołania.

  Wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom życzymy szalonych, ale bezpiecznych wakacji.
  Do zobaczenia 4 (nie 1) września!!!


  Pożegnanie uczniów III klasy gimnazjum

  Kolejny rok szkolny za nami. W dniu 20 czerwca 2017 roku szkolne mury oficjalnie pożegnali uczniowie klasy III gimnazjum. Było to dla nich szczególne przeżycie nie tylko dlatego, że kończyli szkołę, ale przede wszystkim dlatego, że uczyli się w niej aż 10 lat. To już poważny okres ich życia. W Kuczkach stawiali pierwsze uczniowskie kroki, uczyli się czytać, pisać, ale też zawiązywali przyjaźnie, z których wiele przetrwało do samego końca gimnazjum. W ich przypadku rzeczywiście sprawdziło się powiedzenie, że „szkoła to drugi dom”.

  Uroczyste pożegnanie tradycyjnie rozpoczęto polonezem, który to taniec uczniowie ćwiczyli od dawna. Było na co popatrzeć. Absolwenci zaprezentowali się wspaniale.
  Po pięknym tańcu przyszła kolej na mniej poważny występ uczniów klasy III, którzy w dowcipny sposób pokazali swoje przygotowania do balu gimnazjalnego.
  Były też wzruszające podziękowania dla wychowawców i wszystkich nauczycieli.

  Ciepłe słowa skierowała do uczniów Pani Dyrektor Dorota Rogala oraz wójt gminy Gózd, Pan Paweł Dziewit. Oczywiście wszyscy życzyli młodzieży sukcesów w przyszłym życiu.
  Na koniec części artystycznej swoich kolegów pożegnali uczniowie klasy II, którzy po mistrzowsku scharakteryzowali każdego trzecioklasistę.

  A potem ruszono do tańca, bo motto naszych absolwentów brzmiało przecież „Niech żyje bal!”. Tak więc bawili się po raz ostatni wszyscy razem, zapominając o smutku rozstania i niepewności kolejnych dni.

  Wszystkim naszym absolwentom składamy serdeczne życzenia: idźcie zawsze do przodu, nie zwalniajcie tempa, realizujcie najśmielsze plany i marzenia i nie oglądajcie się za siebie!!! Wszystkiego najlepszego!


  FESTYN RODZINNY – KUCZKI 2017

  Już po raz kolejny społeczność Kuczek Kolonii aktywnie wypoczywała na terenie naszej szkoły. W niedzielę 11 czerwca 2017 r. wszyscy zostali zaproszeni na festyn rodzinny połączony z IV Biegiem po Zdrowie o Puchar Wójta Gminy Gózd.
  Imprezę rozpoczęły występy najmłodszych uczniów. Najpierw dzieci z oddziałów „0” zaśpiewały piosenkę „Rudy rydz” w dwóch językach: po polsku i po rosyjsku. Następnie uczniowie klasy pierwszej brawurowo wykonali utwór „O mnie się nie martw”. Klasa druga zaprezentowała inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Uczniowie klasy trzeciej zaśpiewali po hiszpańsku utwór „Sofija” z repertuaru Alvaro Soler. Natomiast uczennice klasy piątej świetnie zaśpiewały po angielsku. Wszystkie występy rodzice i zaproszeni goście nagradzali gromkimi brawami.
  Tegoroczny bieg zgromadził bardzo wielu chętnych. W kategoriach wiekowych do 10 lat wystartowało aż 60 uczestników. Mieli oni do pokonania trasę wokół stadionu szkolnego. Starsi uczestnicy biegu, a było ich 36, pokonywali dystans 2,5 km, jak co roku prowadzący przez Kuczki. Zabezpieczeniem trasy wyścigu zajmowali się strażacy z OSP w Kuczkach Kolonii. Nad całością czuwali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz ratownik medyczny. Organizatorów wspomógł także strażak OSP w Goździe, użyczając służbowego wozu strażackiego. Zwycięzcy w swoich kategoriach odebrali puchary z rąk Wójta Gminy Gózd, pana Pawła Dziewita. Wszyscy otrzymali też dyplomy.
  Imprezę uświetnił też występ uczniów z ogniska muzycznego państwa Ludmiły i Alberta Mazurkiewiczów. Aż nogi same rwały się do tańca…
  Organizatorzy festynu: dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii postarali się o liczne atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i trochę starszych mieszkańców okolicy.
  Na tych pierwszych czekały dmuchane zjeżdżalnie, kule i plac zabaw. Największą jednak popularnością cieszyły się trampoliny, z których korzystały nie tylko maluchy, ale też młodzież.
  Stoły kawiarenki szkolnej wręcz uginały się od bogactwa ciast, babeczek, ptysi i innych smakołyków. Goście chętnie częstowali się wypiekami rodziców i uczniów. Pogoda dopisała, więc nie brakowało też amatorów lodowych słodkości.
  Na powietrzu można było skorzystać z malowania twarzy i własnoręcznie spróbować zrobić największą bańkę mydlaną.
  Szkolne Koło Caritas zapraszało na zabawę nagrodami, gdzie można było wylosować naprawdę atrakcyjne gadgety. Sponsorami nagród byli sami uczniowie i rodzice.
  Jednak festyn rodzinny nie byłby kompletny, gdyby nie królujący w powietrzu zapach grillowanej kiełbaski, karkówki, czy kaszanki. Rodzice mieli pełne ręce roboty przygotowując grillowane przysmaki i frytki. Nie zabrakło również przepysznej grochówki z kotła.
  Cała społeczność szkolna mocno zaangażowała się w organizację festynu, ale szczególne podziękowania należą się sponsorom:
  • firma „Janhas” przekazała mięso i wędliny do grillowania,
  • państwo Bożena i Jerzy Waniek sfinansowali frytki i artykuły spożywcze do kawiarenki,
  • państwo Sylwia i Jarosław Pająk zadbali o cień i wygodę wypoczywających udostępniając stoliki, parasole i namioty,
  • państwo Beata i Janusz Ochal zaopatrzyli kawiarenkę w wiele pysznych ciast.
  Jak co roku impreza okazała się doskonałą formą spędzenia niedzielnego popołudnia w gronie bliskich i znajomych. Wysoka frekwencja udowadnia, że tego typu spotkania integrują lokalną społeczność i pozwalają utrzymać życzliwą sąsiedzką atmosferę.
  Dlatego właśnie zapraszamy na kolejny festyn rodzinny w Kuczkach Kolonii już za rok!!!


  LEDNICA 2017

  „Idź i kochaj” – pod takim hasłem 3 czerwca tego roku na Polach Lednickich spotkało się ponad 70 tyś. młodych ludzi. To już XXI Spotkanie Młodych Lednica 2000.
  Również uczniowie i absolwenci szkół gminy Gózd byli tego dnia „na Lednicy”. Z naszej szkoły wyruszyła niewielka, ale bardzo zdeterminowana grupa pod opieką pań Izabeli Kowalik i Agnieszki Świgoń.
  Wyprawę zaczęliśmy tuż po północy z piątku na sobotę. Na Pola Lednickie dotarliśmy jako jedni z pierwszych pielgrzymów ok. 7 rano w sobotę. Do późnego popołudnia modliliśmy się, tańczyliśmy i śpiewaliśmy religijne piosenki.
  Spotkanie oficjalnie rozpoczęło się o 17.00, potem była Msza Święta. Późnym wieczorem, koło 23.00 najbardziej wytrwali ustawili się w niekończącej się kolejce, by przejść „przez rybę” – czyli Bramę III Tysiąclecia.
  W naszej grupie większość uczniów była na Spotkaniu Młodych po raz pierwszy. Inni przekazywali im swoje doświadczenia z poprzednich wizyt „na Lednicy”.
  W tym roku pogoda była dla nas łaskawa. Nie padało, a i słońce nie dawało się tak bardzo we znaki.
  Mimo to, w drodze powrotnej nikt nie miał ochoty na rozmowy. Zmęczeni po całym dniu, wszyscy zasnęli nie zważając na niewygody podróżowania autokarem.
  Do Radomia wróciliśmy w niedzielę rano. Mimo wyczerpania wszyscy deklarowali, że w przyszłym roku też jadą.
  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, a za rok … na Lednicę!!!


  Narodowe Święto Konstytucji w naszej szkole

  „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” – takie motto wybrali uczniowie klasy II i III gimnazjum dla przygotowanego przez siebie krótkiego programu artystycznego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W akademii, która odbyła się 5 maja, uczniowie pod opieką pani Zofii Rudki i pani Izabeli Kowalik zaprezentowali nie tylko podstawowe informacje na temat pierwszej nowoczesnej konstytucji w Europie i drugiej na świecie. Skupili się na pokazaniu znaczenia tej ustawy zasadniczej dla Polaków, jej wpływu na kształtowanie się poczucia patriotyzmu u całych pokoleń. Piękne wiersze i patriotyczne piosenki wprowadzały widzów w atmosferę nie tylko tamtych majowych dni, ale przede wszystkim przypominały, że mamy ogromne szczęście, że „w tym momencie żyć nam przyszło w kraju nad Wisłą”.

  Dnia 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. I choć konstytucja nigdy nie weszła w życie, dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego.
  Rocznice jej uchwalenia obchodzono już w czasie zaborów, potem w okresie międzywojennym było to wielkie święto państwowe. Jednak władze komunistyczne w okresie Polski Ludowej doprowadziły do zaprzestania uroczystych obchodów. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przywrócił rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja należny jej uroczysty charakter.
  Konstytucja 3 Maja obowiązywała tylko 15 miesięcy i właściwie żaden jej zapis nie wszedł w życie. Jednak jej uchwalenie pokazało, że także u schyłku Rzeczypospolitej, wielkiego republikańskiego mocarstwa zbudowanego przez Polaków, istniała wola utrzymania niepodległości państwa. Było świadectwem, że Polacy w sytuacjach trudnych potrafią się zmobilizować, wyrwać z marazmu, wykazać się wolą walki. Potrafią też udowodnić jak wielkimi są patriotami i jak ważna i wciąż aktualna jest nasza wspólna sprawa: Ojczyzna!!!


  WYCIECZKA KLASY V SZLAKIEM PIASTOWSKIM I NIE TYLKO…

  Razem z wychowawcą: panią Anną Wargacką, katechetą: księdzem Mariuszem Morawskim oraz panią Urszulą Szczęsną, klasa piąta uczestniczyła w dniach 26-28 kwietnia 2017 roku w wycieczce szkolnej „szlakiem piastowskim i nie tylko”.

  Najpierw zwiedziliśmy kopalnię soli w Kłodawie. Po założeniu żółtych kasków ochronnych, zjechaliśmy windą 600 m w głąb ziemi. Tam mogliśmy dowiedzieć się, jak wydobywa się sól, jakie są rodzaje soli, a przede wszystkim skąd ona się tam wzięła. Przewodnik prowadził nas około dwa i pół kilometra chodnikami kopalnianymi. Mogliśmy w między czasie oglądać jak pięknie wyglądają ściany z białej i różowej soli, wykonane z niej rzeźby, kaplicę św. Kingi – Patronki górników solnych, a nawet językiem wprost ze ściany spróbować, jak smakuje sól prosto z kopalni. Na zakończenie zwiedzania wynieśliśmy sobie na pamiątkę grudki pięknej różowej soli.
  Kolejnym etapem naszej wycieczki było Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Najpierw w lesie grąbińskim nawiedziliśmy miejsca, gdzie w 1850 roku trzykrotnie objawiła się Matka Boża pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Potem zwiedziliśmy sanktuarium z bazyliką – największym kościołem w Polsce, w którym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Licheńskiej, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Część z nas była jeszcze w tak dobrej kondycji, aby wdrapać się na wieżę bazyliki pokonując 762 stopnie schodów.

  Drugi dzień wycieczki po smacznym i obfitym śniadaniu rozpoczęliśmy od zwiedzania skansenu archeologicznego w Biskupinie, by dowiedzieć się jak żyli tam ludzie przeszło cztery i pół tysiąca lat temu. Następnie popłynęliśmy promem przez Jezioro Lednickie na wyspę Ostrów Lednicki, gdzie w 966 roku książę Mieszko I najprawdopodobniej przyjął chrzest i dał początek chrystianizacji Polski. Po stanięciu oko w oko z tak piękną historią początków naszej Ojczyzny wyruszyliśmy na Pola Lednickie, aby na wzór młodzieży, która tam gromadzi się od dwudziestu lat na spotkaniach „Lednica 2000”, przejść przez „Rybę” – Bramę III Tysiąclecia. Potem odwiedziliśmy muzeum poświęcone św. Janowi Pawłowi II, gdzie zgromadzone są liczne pamiątki po nim, jak też po pomysłodawcy i twórcy spotkań lednickich: ks. Janie Górze. Zakończeniem tego dnia pełnego wrażeń był wieczorny spacer po pierwszej stolicy Polski, po Gnieźnie.

  Ostatni dzień naszej wycieczki był związany już tylko z miastem, które założył legendarny Lech. Najpierw zwiedziliśmy katedrę gnieźnieńską, a w niej między innymi: słynne drzwi gnieźnieńskie opisujące historię życia i męczeństwa św. Wojciecha oraz podziemia katedralne. Stamtąd po krótkim spacerze starym miastem, wyruszyliśmy do Muzeum Początków Państwa Polskiego, aby poprzez ciekawą formę multimedialną zapoznać się z historią Polski z czasów pierwszych Piastów.

  Ogrom wrażeń i przeżyć, których doświadczyliśmy, a także zdobytych informacji, które na pewno przydadzą się nam na lekcjach w szkole nie sposób opisać. Wielką wartością tej wycieczki zapewne było to, iż uczniowie przebywając ze sobą i swoimi nauczycielami przez niemal trzy dni dwadzieścia cztery godziny na dobę, mogli się jeszcze bardziej poznać i zintegrować między sobą. Była ta prawdopodobnie najdłuższa wycieczka w historii naszej szkoły, a mimo to nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa… w przyszłym roku też wybierzemy się całą klasą na taką wycieczkę, a może i nawet dłuższą…


  Gminny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II

  Przez dwa lata organizowaliśmy w szkole Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II. W tym roku poszerzyliśmy formę konkursu i zaprosiliśmy do udziału wszystkie szkoły (gimnazja i szkoły podstawowe) z terenu Gminy Gózd. Tym samym, szkolny konkurs stał się konkursem gminnym. Każda szkoła w etapie szkolnym wyłoniła trzyosobową drużynę, która reprezentowała swoją placówkę. Finał Gminnego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II odbył się 31 marca 2017 roku, niemalże w przeddzień dwunastej rocznicy śmierci Jana Pawła II (2 kwietnia 2005). Wzięły w nim udział gimnazja z Gozdu i z Kuczek-Kolonii oraz szkoły podstawowe z Gozdu, Klwatki, Kłonówka-Kolonii, Kuczek-Kolonii i Podgóry.

  Konkurs był podzielony na cztery rundy. Pytania dotyczyły przede wszystkim życiorysu św. Jana Pawła II od jego narodzin 18 maja 1920 roku w Wadowicach, aż do kanonizacji 27 kwietnia 2014 roku w Watykanie. Trudność pytań wzrastała wraz z rozpoczynającymi się kolejnymi rundami. Jednak uczniowie byli doskonale przygotowani i odpowiedzieli na prawie wszystkie pytania, czym zaskakiwali publiczność.

  Po czterech rundach został wyłoniony zwycięzca w kategorii gimnazjum. Okazała się nim drużyna reprezentująca szkołę w Goździe. Drugie miejsce (zaledwie jednym punktem mniej) zajęli przedstawiciele naszego gimnazjum (Paulina Blicharz, Kinga Sałata i Piotr Tokarski).
  W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęły uczennice z Kłonówka-Kolonii, które w dogrywce wygrały z przedstawicielami szkoły w Podgórze. Zaś trzecie miejsce przypadło gospodarzom – drużynie z Kuczek-Kolonii (Maja Marcula, Karol Pająk, Mateusz Żaczek). Zwycięzcom gratulujemy. Mamy nadzieję, że laureaci, jak i pozostałe drużyny są zadowolone z nagród, które ufundowane zostały przez Gminę Gózd i Parafię pw. św. Józefa w Kuczkach.

  W jury zasiedli i czuwali nad sprawnym i rzetelnym przebiegiem konkursu: Proboszcz parafii św. Józefa w Kuczach ks. Wiesław Kudła – przewodniczący jury, Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit, Dyrektor Zespołu Szkół w Kuczkach-Kolonii Dorota Rogala oraz przedstawiciele poszczególnych szkół biorących udział w konkursie: ks. Sylwester Jończyk, Dorota Łakota, Anna Karasińska, Marta Jasik.

  Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna

  "Niech radosne Alleluje będzie dla Was
  ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
  Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia,
  a radość niech na zawsze zagości w Waszych sercach."

  W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny "Na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną". Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni plastycznej, zdolności manualnych i wrażliwośći estetycznej oraz kulturowanie tradycji świątecznych.

  Jury wyłoniło następujących zwycięzców konkursu:
  - w klasach 0-III:
  I miejsce - Zuzanna Gizan, Filip Łuczak
  II miejsce - Wojciech Matejek, Wiktor Zieliński, Julia Wierzbicka, Zuzanna Słomka
  III miejsce - Jan Sobczyk, Natalia Sekuła, Julia Niezgoda, Piotr Mąkosa, Daria Babula, Filip Kozłowski
  - w klasach IV-VI:
  I miejsce - Laura Samuś, Dawid Kazirodek
  II miejsce - Weronika Kopyt
  III miejsce - Mateusz Paduch, Aleksandra Wlazło, Filip Wrochna, Anna Tarasińska

  Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiętkowe dyplomy.
  Prezentacja prac połączona z kiermaszem odbyła się w dniach 10-12 kwietnia.

  Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za udział, a zwycięzcą gratulują sukcesu. Wszystkie prace zasłygują na pochwałę za walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość i oryginalność wykonania.


  Szkolne rekolekcje wielkopostne

  Parafialne rekolekcje wielkopostne w tym roku przybrały inną formę, ponieważ dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej były przeprowadzone w szkole. Poprowadził je ksiądz Grzegorz Lipiec, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie wraz z siostrą Anną Baćmagą, Moderatorką Diecezjalną Ruchu Światło-Życie i grupą animatorów oazowych. Spotkania w grupach, rozmowa z animatorami, zabawa połączona ze śpiewem prowadziły do odkrycia na nowo wartości Boga i wspólnoty z życiu młodego chrześcijanina.

  Pierwszego dnia dzieci skupiły się na postawie ewangelicznego Zacheusza, który koniecznie chciał zobaczyć Jezusa, a spotkanie z Nim przemieniło jego życie. Wspólne rozważanie w grupach pokazało, jak my mamy otwierać się na działanie Pana Jezusa, który przychodzi do nas. Natomiast młodzież rozważała wraz z animatorami wartość chrztu, pierwszego sakramentu, który włącza nas do wspólnoty Kościoła, a którego każdy z nas jest jego cząstką.

  W drugi dzień dzieci skupiły się wokół objawień Matki Bożej w Fatimie, których setną rocznicę w tym roku obchodzimy i jak ważna jest modlitwa w naszym życiu, zwłaszcza modlitwa różańcowa, szczególnie modlitwa dzieci. Zaś młodzież odkrywała wartość i piękno sakramentu pokuty przygotowując się do dobrego przeżycia spowiedzi rekolekcyjnej.


  Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego

  Rozstrzygnięty został Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny pt.: „Barwy zimy w mojej okolicy”. Nadesłane fotografie były bardzo ciekawe dlatego wybór tych najlepszych był dosyć trudny. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom, zaś laureatom serdecznie gratulujemy!

  A oto wyniki:
  I miejsce - Magdalena Stanios kl. VI PSP w Kłonówku-Kolonii „Drzewa zimą”
  II miejsce - Mikołaj Regulski kl. VI PSP w Podgórze „Dzieło Dziadka Mroza”
  III miejsce - Oliwia Szymańska kl. II B ZS w Goździe „Przestrzeń zimowa w bieli”

  Wyróżnienia:
  Ewelina Amanowicz kl. VI PSP w Kłonówku-Kolonii „Baśń w zimie”
  Magda Baran kl. I A ZS w Goździe „Budzący się las”
  Julia Kozicka kl. II B ZS w Goździe „Śnieżna wyspa kamieni”


  Kocham Cię, Polsko!

  Okazuje się, że uczniowie naszej szkoły są po prostu skazani na bycie gwiazdami i celebrytami. Niedługo zaczną się o nas upominać największe światowe stacje telewizyjne.
  A zaczęliśmy od Krakowa i programu drugiego Telewizji Polskiej. W piątek 17 marca 2017 roku uczniowie klasy III gimnazjum (oraz kilku absolwentów) pod opieką pań: Izabeli Kowalik, Agnieszki Świgoń i Edyty Miernik pojechali do Krakowa, by wziąć udział w nagraniu świątecznego wydania programu „Kocham Cię Polsko”. Ależ to była zabawa.

  Znaleźliśmy się jako publiczność w drużynie Antka Królikowskiego, który gościł gwiazdy muzyki disco polo: Marcina Millera (zespół „Boys”), Radosława Liszewskiego (zespół „Weekend”)i Pawła Dudka („Czadoman”).

  Program „Kocham Cię, Polsko!” jest utrzymany w konwencji teleturnieju i służy propagowaniu i sprawdzaniu wiedzy o Polsce i Polakach. Jak się okazało nasi uczniowie mają wiedzę i to całkiem sporą. Prowadząca program Barbara Kurdej – Szatan nie mogła się nas nachwalić. Mówiła Antkowi, że tylko dzięki nam jego drużyna wygrała ten wyjątkowy odcinek.
  Bo rzeczywiście wygraliśmy!!! Nasza ekipa wykazała się nie tylko wiedzą o muzyce, statystycznych Polakach, ale też polskiej literaturze i sztuce. Jednak w rzeczywistości chodziło o dobrą zabawę.
  I świetnie się bawiliśmy śpiewając, tańcząc z gwiazdami na parkiecie i rozwiązując zagadki i quizy.

  W studio nagraniowym spędziliśmy wiele godzin, ale nikt nie odczuwał zmęczenia. Atmosfera była fantastyczna, prowadzący i goście okazali się bardzo sympatycznymi ludźmi. Nikt się nie nudził i tak naprawdę nikt nie zwracał uwagi na kamery, które cały czas nas nagrywały. Wszystkim udzielił się zapał zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy.

  Po programie pojechaliśmy do centrum i wybraliśmy się na spacer po Krakowie, by ostudzić nieco emocje. Zajrzeliśmy do Sukiennic i Kościoła Mariackiego, a potem przeszliśmy przez Bramę Floriańską. Oczywiście odwiedziliśmy też Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. W końcu nasi gimnazjaliści już niebawem będą musieli wybrać dla siebie uczelnie – dlaczego więc nie wybrać tej najlepszej?!
  Niestety na zwiedzanie Wawelu zabrakło nam czasu, ale zatrzymaliśmy się na chwilę przy murach zamku, no bo jak można być w Krakowie i nie zobaczyć najsłynniejszej siedziby polskich królów. Zmęczenie dopadło nas dopiero w autobusie, w drodze powrotnej. Na szczęście wszyscy byli jednakowo skonani i zgodnie poszliśmy spać. Pan kierowca obudził nas dopiero, gdy byliśmy w domu.

  Długo będziemy wspominać tą przygodę. Oglądajcie nas 15 kwietnia 2017 roku o 20.00 w programie drugim. Jeśli nas nie wytną zobaczycie, kto tak naprawdę wcielił się w role gwiazd!!!


  Dzień Kobiet

  Jak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet uczciliśmy nasze Panie i Dziewczęta. Młodzież z gimnazjum przygotowała pod kierunkiem ks. Mariusza Morawskiego humorystyczne przedstawienie.
  W pięciu odsłonach zostały ukazane relacje damsko-męskie na przestrzeni historii świata – od stworzenia aż po czasy współczesne.

  W pierwszej scenie zobaczyliśmy smutnego Adma przechadzającego się po ogrodzie i usłyszeliśmy zatroskany głos Boga, który postanowił stworzyć Adamowi towarzyszkę życia. Gdy człowiek zaczął się targować, otrzymał „tylko” kobietę, z czego nie do końca był zadowolony. Następnie w czasach prehistorycznych ojciec z synem wybrali się na ryby. Ich „męskie” rozmowy i oczekiwania w stosunku do kobiet rozbawiały niemal do łez publiczność. Już tak słodko nie było w czasach średniowiecznych, gdy królewna została uwięziona w wieży, bo jak sama wyznała: za karę, że pokochała prostego człowieka. Wyratował ją dzielny rycerz, któremu szkoda było „walić głową w mur”, bo rozumu miał mało, ale że honoru dużo, wpadł na inny pomysł. Skończyło się happy-endem, ale chyba tylko dla królewny. W czasach Romea i Julii również nie było łatwo, gdy młodzi musieli się spotykać pod balkonem, a rodzice byli z tego bardzo niezadowoleni. Ostatnią sceną była rocznica ślubu, którą przeżywali małżonkowie ze średnim stażem. Choć mąż chciał zaimponować kolejnym prezentami żonie, ona ciągle była niezadowolona i doszukiwała się jakiegoś podstępu.

  Całość przedstawienia zakończyły życzenia skierowane do piękniejszej społeczności naszej szkoły. Przedstawieniu przyświecało hasło:
  „Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta – sercu.
  Pierwsza jest klejnotem, druga – skarbem”.

  W przedstawieniu wzięli udział:
  Konferansjer – Piotr Tokarski
  Ewa – Emilia Kozakowska
  Adam – Patryk Skrok
  Ojciec – Hubert Zieliński
  Synek – Kamil Słomka
  Królewna – Paula Gibała
  Rycerz – Wiktor Worzyński
  Julia – Paulina Blicharz
  Romeo – Jakub Czarnecki
  Hela – Maja Pająk
  Marian – Filip Niezgoda


  Zapisy do oddziału przedszkolnego

  Informujemy, że od 6 marca 2017r. szkoła prowadzi zapisy dzieci urodzonych w 2012r., 2013r., 2014r. do pięciogodzinnego oddziału przedszkolnego.

  Natomiast 29 marca 207r. w godz. 9.00-11.00 zapraszamy na dzień otwarty w oddziale przedszkolnym.


  Spektakl profilaktyczny „Spadając na dno”

  W dniu 7 lutego 2017 r. w Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii wystawiono spektakl profilaktyczny „Spadając na dno” w ramach Gminnego Konkursu Profilaktycznego. „Uzależnienie oczami młodzieży”. Autorką scenariusza inscenizacji jest uczennica kl. II ZSO w Małęczynie - Katarzyna Jędraszek, zwyciężczyni konkursu w ubiegłym roku. W role bohaterów wcielili się uczniowie koła teatralnego ZS w Goździe. Sztuka została wyreżyserowana przez nauczycieli : języka polskiego, opiekuna koła teatralnego Katarzynę Mazur, fizyki Agnieszkę Świgoń oraz biologii Edytę Miernik - pomysłodawczynię Gminnego Konkursu Profilaktycznego.
  Ideą tego projektu jest zwrócenie uwagi na dramat uzależnień. Innowacją jest działanie młodzieży dla młodzieży poprzez formę artystycznego wyrazu jaką jest spektakl. Uzależnienia widziane oczyma młodych ludzi – to myśl przewodnia pomysłodawczyni i wszystkich osób zaangażowanych w przedsięwzięcie.

  Bohaterką sztuki jest nastolatka, która wikła się w problem narkotyków. Na początku świetnie się bawi i zyskuje wielu nowych „przyjaciół”. Wkrótce jednak kończą jej się pieniądze, a pojawia się głód narkotykowy (ogromnie sugestywna rola jednej z uczennic). Dziewczyna nie jest w stanie sama wybrnąć z kłopotów, ale z pomocą przychodzi jej mama, która wspiera córkę w trudnych chwilach.

  Obok świetnej gry młodych aktorów i doskonale dobranej scenografii przedstawiającej jednocześnie dwie perspektywy – dyskoteki i pokoju bohaterki, wielkim walorem spektaklu jest muzyka, idealnie dopasowana do tematyki sztuki.
  Spektakl prezentowany jest we wszystkich gimnazjach naszej gminy, by uczniowie mogli wziąć udział w konkursie. Prace konkursowe w tym roku przyjmują formę recenzji wystawionego spektaklu.


  Koncert - ,,MILUSIŃSCY – RODZICOM”

  Tradycją oddziału przedszkolnego 0A jest wystawianie podczas spotkań klasowych piosenek, wierszy, inscenizacji dla swoich rodziców. Są to utwory, które dzieci przyswoiły sobie od po-przedniej wywiadówki.

  W środę – 1 lutego 2017 roku wychowankowie tegoż oddziału dedykowali swoim rodzicom kolejny, trzeci już w tym roku szkolnym - KONCERT -,,MILUSIŃSCY –RODZICOM”.

  Podczas niego zaprezentowali między innymi:
  - pastorałkę ,,Bosy pastuszek”,
  - piosenkę ,,Zima, zima”,
  - wiersz ,,Ptaszek w gościnie”,
  - inscenizację wiersza Juliana Tuwima ,,Okulary”,
  a także interpretację utworu Heleny Majdaniec ,,Rudy rydz”.

  Mali aktorzy wystylizowani na lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku dali popis swoich możliwości recytatorskich, tanecznych i wokalnych.
  Rodzice byli bardzo dumni ze swoich pociech, a niektórzy ukradkiem otarli łzę wzruszenia.
  Zasadne jest kontynuowanie tego rodzaju spotkań, gdyż cementują one relacje pomiędzy domem rodzinnym a szkołą.


  Śladami dinozaurów.

  27 stycznia 2017 r. wychowankowie oddziału przedszkolnego 0A i 0B wybrali się do Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu na warsztaty ,,Śladami Smoka Wawelskie-go”, podczas których samodzielnie wykonali imitację skamieniałego śladu dinozaura w postaci pamiątkowego „medalu znalazcy”.

  Czekając na utwardzenie cennej pamiątki wysłuchali multimedialnej prelekcji na temat ro-dzajów odnajdywanych w Polsce i regionie śladów, gatunków dinozaurów oraz sensacyjnych odkryć paleontologicznych ostatnich lat. Dwa kilkuminutowe filmiki zaznajomiły dzieci z fak-tem i przebiegiem zagłady świata dinozaurów a także przedstawiły zabawną historię przygód małego tyranozaura.

  Grupa zwiedziła także wystawę „Geologia i paleontologia regionu radomskiego” z rucho-mymi modelami dinozaurów – roślinożernego dryozaura i drapieżnych syntarsów (magnap-nozaurów).
  Ponadto z ogromnym zainteresowaniem dzieci podziwiały zbiory przyrodnicze zmagazyno-wane w radomskim muzeum, a wracając przyglądały się umieszczonej na korytarzu bogatej galerii obrazów.

  Zadowolone wróciły do placówki, dzieląc się z rodzicami swoimi wrażeniami z pobytu w mu-zeum.


  Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

  W piątek 27 stycznia 2017 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

  Eliminacje przebiegały w dwóch grupach wiekowych: I grupa - szkoły podstawowe i grupa II - gimnazja. Ogółem wzięło w nich udział 45 uczniów. Naszą szkołę w pierwszej grupie wiekowej reprezentowali: Błażej Gugała i Patryk Cyba z klasy VI oraz Karol Pająk, Bartłomiej Kazirodek i Wiktor Potocki z klasy V. Z gimnazjum udział wzięli: Piotr Tokarski i Filip Niezgoda z klasy 3 oraz Kamil Słomka z klasy 2.
  Uczestnicy najpierw przystąpili do rozwiązywania testów pisemnych. Z uwagi na jednakową ilość punktów została przeprowadzona dogrywka w obu grupach wiekowych: o II i III miejsce w grupie I tj. szkoła podstawowa oraz II, III w grupie II – gimnazjum.

  Podczas sprawdzania testów odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa technicznego przez dh OSP Gózd Artura Marczykowskiego.

  W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
  I grupa wiekowa ( szkoła podstawowa)
  1. Jakub Bińkowski - Gózd
  2. Żaneta Matejek - Podgóra
  3. Wiktoria Grudzień - Gózd
  II grupa wiekowa (gimnazjum)
  1. Piotr Grzybowski - Małęczyn
  2. Amelia Krok - Gózd
  3. Piotr Tokarski – Kuczki-Kolonia

  Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się po dwie osoby z każdej grupy wiekowej. Po zakończeniu rozgrywek dla uczestników przygotowany został poczęstunek, którego sponsorem był Wiceprezes ZG OSP RP dh Jan Wasiak.
  Następnie wręczono wszystkim uczestnikom dyplomy a zwycięzcom statuetki.


  "Baśniowy ambaras" na Dzień Babci i Dziadka

  20 stycznia 2017r. w Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii odbyła się premiera przedstawienia pt. "Baśniowy ambaras". Specjalnymi gośćmi byli babcie i dziadkowie obchodzący w tym czasie swoje święto.

  Przygotowania do występu trwały długo, ale opłacała się ciężka praca wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie - dzieci i dziadków. Spektakl miał na celu zachęcić publiczność do czytania książek. Mali aktorzy podczas występu w sposób metaforyczny podkreślili rolę ksiązki w życiu człowieka.

  Występujący wykazali się nie tylko talentem aktorskim, ale i muzycznym. Widzowie byli zachwyceni grą aktorów, w których z trudem rozpoznawali swoich kolegów. Była Baba Jaga - poważna bizneswomen, Baj, Jaś i Małgosia, woźny, wróżka Fantazja, Zła Królowa oraz bajkowy chórek.

  Całość, z wielkim zaangażowaniem, została przygotowana przez uczniów klas IIIa i IIIb szkoły podstawowej. Widzowie, jak zaczarowani, przenieśli się w niezwykły świat pełen bajkowych postaci i dobrego humoru.
  Czas spędzony wspólnie z gośćmi upłynął w pełnej ciepła i radości atmosferze, a artyści zebrali zasużone pochwały.


  Spotkanie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty

  W dniu 23 stycznia 2017 r. o godzinie 12:30 w Zespole Szkół w Kuczkach-Kolonii odbędzie się spotkanie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty Panią Aurelią Michałowską.

  Tematem spotkania będą sprawy związane z wdrażaniem nowego ustroju szkolnego i warunków organizacji pracy szkół od nowego roku szkolnego 2017/2018 zgodnie z przygotowanymi przez rząd ustawami.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.


  "Czad i ogień - obudź czujność" - spotkanie ze strażakiem

  19 stycznia 2017r. w naszej szkole odbyła się pogadanka ze strażakiem na temat zagrożeń wynikających z zatrucia czadem pod hasłem "Czad i ogień - obudź czujność"


  Olimpiady przedmiotowe

  W dniach od 09 do 13 stycznia 2017r. 42 uczniów naszej szkoły przystąpiło do napisania OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY OLIMPUS w sesji zimowej z następujących przedmiotów:
  • języka polskiego;
  • matematyki (szkoła podstawowa i gimnazjum);
  • przyrody.

  Uczeń udzielał odpowiedzi na 30 pytań testowych. Do każdego pytania były podane 4 odpowiedzi: A, B, C, D, z których tylko jedna była prawidłowa. Każda odpowiedź udzielona na dane pytanie będzie podlegała ocenie. Za poprawnie udzieloną odpowiedź uczeń otrzyma 1 pkt za błędną minus 1 pkt. Za zaznaczenie pola „brak odpowiedzi” 0 pkt. Czas trwania olimpiady był określony przez organizatora i wynosił 65 minut + 10 minut sprawy organizacyjne. Po zakończonej olimpiadzie karty odpowiedzi zostały zapakowane i odesłane do organizatora olimpiady. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.


  Świąteczny czas zagościł w nas...

  Spotkaliśmy się 19 grudnia 2016r., aby wspólnie z zaproszonymi gośćmi przeżywać zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia, aby pokój i spokój ogarnął nasze serca i nastrój świateczny w nich zagościł, aby obejrzeć jasełka, wysłuchać i zaśpiewać piękne polskie kolędy i patorałki.

  Opowieść o Narodzeniu Pana Jezusa pięknie przedstawili uczniowie z klasy pierwszej. Mali aktorzy wcielili się w postacie Maryi i Józefa, pasterzy, królów, aniołów... Doskonale zadbali o detale strojów. Interesująca sceneria stanowiąca tło do przedstawienia, które zostało ubogacowne śpiewem kolęd w wykonaniu chóru pod dyrygenturą p. Marcina Jarmuża. Nad całością uroczystości czuwały p. katechetka Teresa Chmielewska i p. Dorota Luboch - wychowawczyni kl. I.

  Na zakończenie spotkania popłynęły świateczne życzenia:
  "Wesołych Świąt!
  A w święta
  Niech się snuje kolęda
  i gałązki świerkowe, niech nam pachną na zdrowie..."

  8 stycznia 2017r. jasełka zostały przedstawione w sali katechetycznej dla społeczności lokalnej. Spotkały się z dużym uznaniem i potwierdziły, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną.


  Konkurs w PSP w Klwatce Królewskiej

  12 grudnia 2016r. odbył się Międzyszkolny Interdyscyplinaryny Konkurs Matematyczno - Polonistyczny "Gwiazdka z Sienkiewiczem" w PSP w Klwatce Królewskiej. Miał on na celu rozwijać i pogłębiać zainteresowania matematyczne i polonistyczne.

  W związku z tym, że konkurs był organizowany dla szóstoklasistów z terenu gminy Gózd, troje uczniów z naszej szkoły: Maja Banasik, Julia Piełudź i Patryk Cyba pod opieką pani Eweliny Szymańskiej wzięło w nim udział. Ta trzyosobowa reprezentacja wystawiona przez nauczycieli języka polskiego i matematyki zmagała się z różnymi zadaniami, rebusami i krzyzówkami.

  Czas minął szybko. Uczniowie zadowoleni wrócili do szkoły, przywożąc piękne dyplomy i nagrody książkowe. Każdy uczestnik otrzymał nowelę "Latarnik" H. Sienkiewicza, a szkolna biblioteka wzbogaciła się o trzy tomy "Igrzysk śmierci".


  Świeto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii uczczono podczas uroczystej akademii w poniedziałek 14 listopada 2016 roku. Główną jej częścią był program poetycko-muzyczny przygotowany przez uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz I – II gimnazjum, pod kierunkiem nauczycieli: Anny Wargackiej, Eweliny Szymańskiej i Marcina Jarmuża. Przypomniane zostały ważne wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Muzyczne tło dla recytowanych utworów stanowiły pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru. Uwagę zgromadzonych przyciągała wymowna dekoracja. Słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” przez długie lata były drogowskazem dla Polaków.
  Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu uczestniczyła w tej szczególnej lekcji historii.


  Magia kina

  Od kilku lat uczniowie PSP im. Jana Pawła II w Kuczkach Kolonii uczestniczą w tzw. „Lekcjach w kinie”, realizując w niekonwencjonalny sposób edukację filmową. Odbywają się one dzięki Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie i posiadają rekomendację rzeczoznawcy MEN. Na spotkaniach realizowane są zagadnienia ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego języka polskiego. Lekcje przygotowane przez filmoznawców i metodyków twórczo aktywizują uczniów, łącząc edukację z rozrywką.

  9 listopada 2016 roku uczniowie klas: IV, V, VI udali się do Multikina w Radomiu na lekcję „Magia kina”. Najpierw wzięli udział w wykładzie prowadzonym przez zawodowego aktora. Poznali wówczas najważniejsze etapy tworzenia dzieła filmowego. Dowiedzieli się, na czym polega specyfika realizacji filmu i czym różni się od innych tekstów kultury. Bawili się, odkrywając, które z kultowych scen filmowych były improwizowane. Poznali kulisy tworzenia najsłynniejszych filmów. Dowiedzieli się również, w jaki sposób najmniejszy element filmowego obrazu tworzy magię kina.

  Po wykładzie uczestniczyli w projekcji filmu „Tom i Huck”, opartego na motywach powieści Marka Twaina. Zdanie będące jego reklamą: „Wierny książkom Marka Twaina, zrealizowany ze swadą i humorem film, który rozchmurzy nawet największych ponuraków” – okazało się w 100% prawdziwe. Dzieci wyszły z kina niezwykle ożywione i zadowolone.

  Dzięki temu projektowi filmowemu uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań różnymi dziedzinami kultury. Kształtują hierarchię wartości, gust artystyczny. Nabywają umiejętność wskazywania cech przekazów audiowizualnych.  Ważna chwila

  Dnia 4 listopada 2016r. dzieci klasy I zostały pasowane na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach Kolonii. Przed przystąpieniem do ślubowania wyruszyły w podróż do KRAINY WIEDZY, BEZPIECZEŃSTWA, MĄDROŚCI, SZCZĘŚCIA, PATRIOTYZMU I UŚMIECHU super pociągiem. Dzielnie odbyły wędrówkę, wykazując się wiedzą i rozwiązując zadania artystyczne.

  Uroczystość uświetniki zaproszeni goście: wójt gminy Gózd p. Paweł Dziewit, dyrektor ZEAS-u p. Józef Drab, ksiądz Kanonik Wiesław Kudła, dyrektor szkoły p. Dorota Rogala, wicedyrektor szkoły p. Izabela Kowalik.

  Uczniowie klasy I zostali obdarowani upominkami, zarówno od przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, jak również od kolegów i koleżanek z pozostałych klas.
  Po części oficjalnej wszyscy spotkali się na słodkim poczęstunku.


  Zabawa andrzejkowa

  Zgodnie z tradycją w wigilię świętego Andrzeja odbywają się huczne zabawy, podczas których chętni do poznania przyszłości wróżą sobie, przelewając roztopiony wosk przez otwór klucza, a następnie,, odczytują” cień rzucany przez odlew. Często także doszukują się symbolicznych znaczeń w przedmiotach, nabierających w tym dniu szczególnej mocy.

  21 listopada starsi uczniowie naszej szkoły przeżyli wspaniały wieczór, pełen magii, konkursów i tańca przy dźwiękach znanych przebojów. Wszyscy bawili się doskonale. Dziewczęta mogły poznać imię swojego przyszłego wybranka, chłopcy wybranki. Kto chciał przekonać się, czy będzie miał powodzenie w miłości, ustawiał buty i kierował je w stronę drzwi śledząc, czy jego (jej) jako pierwszy przekroczy próg.
  Następnego dnia swoją zabawę andrzejkową, przygotowaną przez uczniów Samorządu Szkolnego, miały przedszkolaki i dzieci z klas I-III. Największym powodzeniem cieszyły się ciasteczka z wróżbą oraz przepowiednie dotyczące przyszłości, które można było usłyszeć z ust wróżek, wróżbitów i cyganek.
  Podczas imprezy można było skosztować pyszności przygotowanych przez wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas.
  Wspólne zabawy sprawiły dzieciom wiele radości i z pewnością pozostaną na długo w ich pamięci. Tegoroczne andrzejki można uznać za udane.


  XVI Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

  Dzięki inicjatywie ks. Mariusza Morawskiego wzięliśmy udział w XVI Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Choć spotkania te u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej odbywają się od 2001 roku, to nasza szkoła wzięła w nim udział po raz pierwszy. Do Częstochowy reprezentując naszą społeczność pojechali razem ze sztandarem szkoły uczniowie z najstarszych klas – z trzeciej klasy gimnazjum i szóstej klasy szkoły podstawowej oraz przedstawiciele pozostałych klas.
  W spotkaniu uczestniczyło ponad dwadzieścia tysięcy dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych z całej Polski i z zagranicy. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik, który przypomniał nam, jak ważny w naszym życiu jest przyjęty sakrament chrztu i do czego nas zobowiązuje. Na zakończenie Eucharystii wzorem św. Jana Pawła II zawierzyliśmy siebie Matce Bożej, prosząc Ją o opiekę nad nami. Odczytany też został list do papieża Franciszka, który mamy nadzieję niebawem otrzyma.
  Choć zimna i deszczowa pogoda dała nam się we znaki, to ubogaceni tymi przeżyciami – spotkaniem z Matką Bożą, św. Janem Pawłem II oraz kolegami i koleżankami z ponad tysiąca szkół, już planujemy udział w takiej pielgrzymce w przyszłym roku.


  XVI Dzień Papieski

  Tradycyjnie, w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę apostolską w naszej ojczyźnie świętujemy Dzień Papieski. W tym roku obchodziliśmy go po hasłem: „Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”.
  W naszej szkole obchody tego wydarzenia rozpoczęliśmy już w piątek 9 października uroczystą akademią ku czci naszego Patrona. Uczniowie z klasy piątej (Oliwia Lipka, Maja Gugała, Maja Marcula, Wiktor Potocki i Karol Pająk) pod kierunkiem ks. Mariusza Morawskiego przedstawili krótką inscenizację przypominając i przybliżając nauczanie św. Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu. Wspomniane zostały też tegoroczne Światowe Dni Młodzieży pod przewodnictwem papieża Franciszka, które również odbywały się w cieniu Bożego Miłosierdzia.
  Nie mogło podczas tego rozważania zabraknąć słów św. Papieża o Miłosierdziu wygłoszonych podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku, gdy konsekrował bazylikę Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, a także ulubionej piosenki Papieża „Barki” i tegorocznego hymnu ŚDM „Błogosławieni miłosierni”.


  XVII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

  W XVII Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym, który odbył się 24 września 2016 r. uczestniczyło 5033 turystów-pielgrzymów. Pielgrzymi wyruszyli 15 trasami przebiegającymi przez najciekawsze miejsca Gór Świętokrzyskich.
  Jedną z takich tras, liczącą 18 kilometrów wędrowali uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii, pod opieką p. Izabeli Kowalik, Agnieszki Świgoń i Edyty Miernik.
  Pielgrzymowaliśmy tak jak w zeszłym roku, choć tym razem na szczęście dopisała nam pogoda. Przelotny deszczyk nikogo nie zniechęcił i nie był w stanie popsuć dobrych humorów.
  Trasa ze Świętej Katarzyny, przez Łysicę (najwyższy szczyt w Górach Świętokrzyskich), Kakonin, Hutę Szklaną nie należy do najłatwiejszych szlaków turystycznych. Mimo to każdy wędrował z zapałem i własną intencją niesioną do relikwii Krzyża Świętego.

  Po dotarciu na Święty Krzyż pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej, która została odprawiona na błoniach tuż przy sanktuarium. Modlitwie przewodniczył ordynariusz kielecki, ks. biskup Jan Piotrowski. Słowa homilii skierował do wiernych biskup radomski, Henryk Tomasik.
  Zwracał w nich szczególną uwagę na potrzebę miłosierdzia. - Jezus czeka na to, by nasze ręce były pełne dobra, bo taka jest konsekwencja znaku krzyża. Gdy wykonujemy ten znak dotykamy naszych ramion i rąk. One nie mogą być puste - podkreślał.

  A za rok znów ruszamy i serdecznie zapraszamy!!!!!!!!


  Narodowe Czytanie. ,,Quo vadis” lekturą wszystkich pokoleń.

  Akcja służy promocji czytelnictwa, polskiej literatury, klasyki. Wspólne czytanie buduje więzi, sprawia też, że stajemy się dla siebie bliżsi. Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.

  Tym razem 3 września para prezydencka zainaugurowała lekturę ,,Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Powieść wybrano podczas internetowego głosowania. Dzieło polskiego noblisty konkurowało z innymi wybitnymi utworami polskiej literatury. Dobrze się stało, że internauci wskazali na powieść Henryka Sienkiewicza. W tym roku obchodzimy bowiem setną rocznicę śmierci naszego noblisty i 170. rocznicę jego urodzin, a rok 2016 Senat ustanowił rokiem Sienkiewicza.

  ,,Quo vadis” to powieść historyczna o największym przełomie w dziejach świata: kresie antyku i narodzinach epoki chrześcijaństwa. Opowiada o rzeczach potwornych, o prześladowaniach, martyrologii, cierpieniach i zabijaniu z powodu różnic kulturowych i religijnych.

  Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zapoznania się z tą książką w formie komiksu, który powstał właśnie na jej motywach. Scenariusz napisał Jarosław Miarka, a dokumentację historyczną opracował Andrzej Rębosz. Rysunki wykonał Jerzy Ozga.


  Świetlica szkolna

  W świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dzieci tworzą prace plastyczne, odrabiają pracę domową, grają w rózne gry edukacyjne, korzystają z hali sportowej, placu zabaw oraz boiska szkolnego. Uczniowie również integrują się ze sobą poprzez wspólną zabawę, oglądanie filmów animowanych i edukacyjnych.
  Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 15.00. Opiekunką świetlicy jest pani Emilia Szymczak-Kopyt.
  Serdecznie zapraszamy.


  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

  Jak co roku, 1 września 2016r. Mszą Świętą w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach rozpoczęliśmy rok szkolny 2016/2017. Po Mszy, cała społecznośc szkolna spotkała się na sali gimnasztycznej, gdzie pani Dyrektor powitała wszystkich życząc wytrwałości i sukcesów.
  ROK SZKOLNY 2016/2017
  Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

  W dniu 24 czerwca, podobnie jak w całym kraju, również w Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii uroczyście zakończono rok szkolny 2015/2016.
  Po mszy świętej wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele zebrali się na sali gimnastycznej w oczekiwaniu na ten najważniejszy moment – wręczanie nagród i wyróżnień. <>br Uroczystość rozpoczął piękny polonez w wykonaniu żegnających szkołę uczniów klasy trzeciej gimnazjum. Następnie podziękowali oni wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za opiekę i wsparcie udzielane im przez wszystkie lata dotychczasowej edukacji.

  Następnie uczniowie wszystkich klas, którzy ciężko pracowali przez cały rok otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za 100% frekwencję, za pracę na rzecz szkoły, udział w konkursach, osiągnięcia sportowe i wiele innych. Nagród było naprawdę dużo.
  Potem wszyscy, po raz ostatni w tym roku udali się do swoich klas, by pożegnać się z wychowawcami i wysłuchać dobrych rad, jak bezpiecznie i przyjemnie spędzać wakacje.

  Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły życzymy samych słonecznych dni, radosnego wypoczynku, cudownych chwil spędzanych z najbliższymi, fantastycznej zabawy i szczęśliwego powrotu do szkoły.
  A zobaczymy się już (dopiero?) 1 września 2016 roku, czyli w czwartek (a potem piątek i znów wolny weekend)!!!!!!!!!!!


  Pożegnanie klasy III i Bal Gimnazjalny

  „Do zobaczenia w dorosłym życiu,
  Na innej drodze,
  Na innym szlaku…”
  Tymi słowami uczniowie trzeciej klasy gimnazjum w Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii pożegnali 22 czerwca 2016 roku swoich wieloletnich nauczycieli, wychowawców i młodszych kolegów.
  „Były dni spędzone nad książką i dni, kiedy bawiliśmy się na dyskotekach; dni stresu przed klasówką i relaksu na wycieczkach, ogniskach; dni wysiłku na zawodach i przy różnych pracach oraz satysfakcji z porządnie wykonanego zadania, nagród i zwycięstw” – mówili trzecioklasiści podczas uroczystego pożegnania.

  Nie obyło się bez wzruszających słów podziękowania: „Szanowni wychowawcy, Nauczyciele i Pracownicy szkoły. Dziękujemy wam za te wspólne lata. Dziękujemy za wasz trud, wiedzę, cierpliwość i wiarę w nas. Przepraszamy za trudne chwile, niezbyt chwalebne słowa i uczynki. Prosimy byście raz jeszcze podjęli się zadania: zapomnieli o tym, czego możemy się wstydzić i zachowali o nas tylko dobre wspomnienia”.
  Na uroczystość uczniowie i rodzice zaprosili wielu znakomitych gości: Wójta Gminy Gózd, pana Pawła Dziewita, Dyrektora ZEAS w Goździe, pana Józefa Draba, proboszcza parafii w Kuczkach Kolonii, księdza kanonika Wiesława Kudłę, dawnych i obecnych nauczycieli i wychowawców, wszystkich pracowników szkoły.

  Kiedy wybiła 16.00, pani Dyrektor Dorota Rogala powitała wszystkich i wypowiedziała magiczne zdanie: „Poloneza czas zacząć!”. I ruszyli…, a wszyscy z niekłamanym zachwytem patrzyli na te jeszcze niedawno dzieci, a dziś piękne młode damy i smukłych młodzieńców. W niejednym nauczycielskim i rodzicielskim oku błysnęła łza dumy, ale i smutku, że oto znów tak szybko nam wyrośli i musimy wypuścić spod opiekuńczych skrzydeł nasze pociechy.
  Po pięknym i wzruszającym tańcu przyszła kolej na trochę weselsze chwile. Uczniowie wspominali lata spędzone w szkole i pokazywali jak, w oczach ucznia, wyglądają nauczyciele. Było bardzo sympatycznie i wesoło. Uczniowie udowodnili, że potrafią śmiać się nie tylko z innych, ale przede wszystkim z samych siebie.
  Na koniec prawdziwą niespodziankę zgotowali trzecioklasistom młodsi koledzy, którzy przygotowali charakterystykę każdego ucznia klasy trzeciej. Otrzymywali też oni prezenty, ale tylko w zamian za wykonanie określonego zadania. Nie oszczędzono nawet wychowawczyni klasy trzeciej, pani Izabeli Kowalik. Na szczęście zadanie nie było zbyt trudne, a i charakterystyka okazała się całkiem trafna.

  A potem był bal……….., ale jaki!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Wszyscy wspaniale się bawili, nikt nie stał w kącie (chyba, że musiał chwilę odpocząć). Muzyka grała i mimo prawdziwych upałów nikt nie chciał zejść z parkietu.
  Szkoda, że wreszcie trzeba było się pożegnać. Nie brakowało łez i wzruszających słów, obietnic i deklaracji kolejnych spotkań. Trudno się rozstać i nie zawsze dlatego, że spędziło się razem wiele lat. Czasem wystarczy zaledwie rok, by pożegnanie było tak samo trudne i bolesne.
  Jednak, jak mówi piosenka: „Życie płynie, życie się nie zatrzyma…” Powodzenia kochani, idźcie przez to życie z podniesioną głową i nie dajcie się światu, pamiętajcie – to on ma być dla Was, a nie Wy dla niego..... I zajrzyjcie czasem do swojej gimbazy!!!!


  Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

  „Nie samą nauką uczeń żyje” – udowodniła to młodzież klasy trzeciej gimnazjum, która w dniach 14 – 15 czerwca 2016 roku wybrała się na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.
  Nie był to jednak typowy wyjazd, jakich wiele. Uczniowie nie wsiedli pod szkołą do wygodnego autokaru i nie nocowali w czterogwiazdkowym hotelu. Musieli się trochę wysilić… Najpierw zwykłym autobusem „kursowym” pojechaliśmy do Radomia. Tam wsiedliśmy do pociągu i, z przesiadką w Skarżysku dotarliśmy do małej stacyjki Berezów. Pieszo pokonaliśmy trzykilometrową trasę do Michniowa.
  Pogoda nam sprzyjała i nie było zbyt gorąco.

  W Michniowie zwiedziliśmy Dom Pamięci przy rozbudowującym się Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi Polskich. Uczniowie poznali historię spalenia wsi podczas okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej. Obejrzeli też poruszający film o pomordowanych w dn. 12 – 13 lipca 1943 roku mieszkańcach Michniowa. Tu było poważnie, bo i miejsce skłaniało do zadumy i refleksji.

  Jednak, były też atrakcje mniej poważne. Chłopcy świetnie czuli się w piaskownicy przy Centrum Kształceniowo – Integracyjnym w Michniowie. Byli naprawdę zawiedzeni, gdy trzeba było opuścić plac zabaw i ruszać dalej.
  Następnym etapem wędrówki był klasztor na Świętym Krzyżu, gdzie dotarliśmy kolejnym autobusem. Tu pogoda trochę się popsuła, ale nikt nie narzekał.
  Drogą Królewską zeszliśmy następnie do Nowej Słupi, skąd pojechaliśmy do Bodzentyna. Tu czekał na nas nocleg w schronisku młodzieżowym. Tak więc młodzież rozpakowała bagaże i ruszyliśmy na zakupy, bo kolację i śniadanie musieliśmy przygotować sobie sami.
  A wieczorem – ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nie obyło się również bez tańców na trawie i przechodzenia (bo nikomu się nie chciało skakać) przez ogień. Poszliśmy spać dosyć późno, bo trzeba jeszcze było sprawdzić wyniki meczów w Euro 2016.

  Następnego dnia, po śniadaniu i spakowaniu śpiworów, wyruszyliśmy do ruin zamku biskupiego w Bodzentynie. Tu pozwoliliśmy sobie na dłuższą chwilę relaksu.
  Na obiad była pizza i lody, a potem zwykłym autobusem pojechaliśmy do Suchedniowa, by nad zalewem poczekać na pociąg do Radomia.
  I znów zwykły autobus z radomskiego dworca zawiózł nas o 17.00 do Kuczek. Wróciliśmy bardzo zmęczeni, ale nikt nie narzekał, więc chyba się wszystkim podobało.
  Wycieczka z pewnością na długo zostanie w pamięci zarówno uczniów, jaki i opiekunów – p. Izabeli Kowalik i p. Agnieszki Świgoń, które bardzo się starały, by wszyscy byli zadowoleni.

  Warto nadmienić, że wszędzie, gdzie się pojawialiśmy chwalono młodzież za dobre wychowanie, kulturę i odpowiednie zachowanie, zwłaszcza w Michniowie i w schronisku w Bodzentynie.
  Z taką młodzieżą można jechać na koniec świata i jeszcze dalej!!!


  BRAWO Karol Pająk

  Karol Pająk z klasy czwartej szkoły podstawowej otrzymał tytuł LAUREATA za zajęcie 10 miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z przyrody w sesji zimowej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w różnorodnych olimpiadach.


  "Książka przed Sądem"...

  W ramach realizacji Rządowego programu „Książki naszych marzeń” uczniowie klasy VI w dniu 20.05.2016r. zaprezentowali przedstawienie pod tytułem „Książka przed Sądem”. Sprawą sporną był problem, czy we współczesnym świecie potrzebna jest książka.
  W rozprawie udział wzięli: sędzia, prokurator i obrońca. Ponadto głos zabrali świadkowie obrony i oskarżenia.
  Prokurator w swoim wystąpieniu stwierdził, że świat idzie naprzód i czy potrzeba jest książka? Niewątpliwie zasługi książki są duże, ale ile lasów niszczymy na jej produkcję. O ileż więcej informacji i wiedzy zmieści się na nośnikach elektronicznych. Zgłosił wniosek o definitywne usunięcie książek z naszego współczesnego życia.
  Obrońca zaś stwierdził, że książka jest bardzo potrzebna w naszym życiu, kształtuje wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, nie wzbudza agresji, jest łatwo dostępna, jest nieocenioną towarzyszką w samotnych chwilach.

  Następnie sędzia wysłuchał głosu świadków wezwanych na rozprawę. Po rozważeniu problemu Sąd ogłosił wyrok:
  1.Ksiązka jest bardzo ważnym elementem naszego życia.
  2.Książka może współistnieć z innymi środkami przekazu, wspierając je i uzupełniając.
  3.Z czytania nie wolno zrezygnować.

  Przedstawienie obejrzeli uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy. Na akademię została zaproszona Pani dyrektor Publicznej Biblioteki w Goździe.


  Festyn Rodzinny

  Już w niedzielę, 5 czerwca 2016r. od godziny 14.00, odbędzie się Festyn Rodzinny połączony z uroczystym otwarciem boiska przy szkole. Serdecznie zapraszamy całą społeczność Kuczek i okolic.

  Szczegółowy program i atrakcje na Plakacie


  Dzień Patrona i II Szkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

  Już drugi raz w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II. Jego celem jest przybliżenie społeczności szkoły postaci św. Papieża, który od 2008 roku nam patronuje. 13 maja, po Mszy świętej w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach przemaszerowaliśmy wraz ze swoim sztandarem do budynku szkoły. Tam przy tablicy upamiętniającej naszego Patrona złożyliśmy kwiaty i odśpiewaliśmy ulubioną pieśń Papieża, „Barkę” oraz „Litanię do JPII”. Następnie wszyscy przeszliśmy na salę gimnastyczną, gdzie odbył się konkurs.

  Konkurs zorganizował ks. Mariusz Morawski. Wzięli w nim udział przedstawiciele poszczególnych klas. Ze szkoły podstawowej: z klasy IV: Maja Marcula, Maja Gugała, Karol Pająk; z klasy V: Julia Piełudź, Maja Banasik, Błażej Gugała; z klasy VI: Jan Mazurkiewicz, Mateusz Skrok, Kacper Szafrański; z gimnazjum: z klasy I: Kinga Sałata, Kamil Słomka, Hubert Zieliński; z klasy II: Maja Pająk, Paulina Blicharz, Piotr Tokarski; z klasy III: Wiktoria Żaczek, Agata Dębicka, Aleksandra Kogut.

  Wiedzę uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach ks. kan. Wiesław Kudła (przewodniczący), Wójt gminy Gózd Paweł Dziewit, Dyrektor Zespołu Szkół w Kuczkach-Kolonii Dorota Rogala, Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kuczkach-Kolonii Albert Mazurkiewicz, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Kuczkach-Kolonii Karolina Kamińska.

  Konkurs był podzielony na cztery rundy, w każdej z nich poszczególne drużyny otrzymały po dwa pytania. Trudność pytań i punktacja były zróżnicowane, w zależności od rundy – im wyższa runda, tym trudniejsze pytania i większa liczba punktów za poprawną odpowiedź. Pytania dotyczyły przede wszystkim faktów z życiorysu św. Jana Pawła II, począwszy od jego narodzin, poprzez młodość, lata kapłańskie, posługiwanie jako biskup i kardynał, pontyfikat na stolicy apostolskiej aż do śmierci w 2005 roku. W tym roku, ze względu na zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, wiele pytań dotyczyło również tego zagadnienia.

  Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki. Po czwartej rundzie, po emocjonującej rywalizacji, udało się wyłonić zwycięzców. Zwycięzcami w kategorii szkoły podstawowej zostali uczniowie z klasy piątej, w kategorii gimnazjum uczniowie z klasy drugiej. Oprócz pamiątkowych dyplomów, laureaci otrzymali cenne nagrody ufundowane przez gminę Gózd oraz Parafię w Kuczkach.


  Dzień Ziemi

  W ramach obchodów Dnia Ziemi, 28 kwietnia została przeprowadzona nietypowa lekcja przyrody i techniki pod hasłem „Nie ważne czy jesteś duży czy mały, dbaj o swoje otoczenie”. Uczniowie klasy VI zachęcali całą społeczność szkolną do dbania o środowisko naturalne. Przypomnieli także zasady segregacji odpadów, które obowiązują na terenie naszej gminy. Lekcja została urozmaicona bajką ekologiczną, którą wszyscy zebrani obejrzeli na tablicy interaktywnej.


  Gminny Turniej Wiedzy o BRD

  W dniu 27 kwietnia 2016 r. uczniowie ZS w Kuczkach Kolonii wzięli udział w Gminnym Turnieju Wiedzy o BRD w Podgórze. Reprezentacja szkoły podstawowej: Justyna Siuda, Aleksandra Babula i Patryk Cyba zajęli IV miejsce. Natomiast uczniowie gimnazjum w składzie: Maja Pająk, Piotr Tokarski i Filip Niezgoda wywalczyli I miesce w swojej kategorii i będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy powodzenia.


  Wielki sukces Natalii Gałek...

  Uczennica naszej szkoły, Natalia Gałek, została laureatką VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje, organizowanego przez PT KRUS Radom. Jej praca zwyciężyła spośród 153 nadesłanych w grupie wiekowej klas 0-3 i będzie reprezentować powiat radomski na etapie wojewódzkim Konkursu.

  Serdecznie gratulujemy Natalii i trzymamy kciuki za dalszy sukces...

  Więcej informacji i praca Natalii


  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

  19 lutego 2016r w budynku „Domu Strażaka” w Goździe odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

  Organizatorami konkursu na szczeblu gminnym był Urząd Gminy i Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goździe przy współpracy PSP w Radomiu. Honorowy patronat nad eliminacjami objął Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit, który ufundował dyplomy wszystkim uczestnikom oraz puchary za I , II, III miejsce.

  Zespół Szkół w Kuczkach Kolonii reprezentowany był w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa (Błażej Gugała, Patryk Cyba, Jan Mazurkiewicz i Wojciech Krupa) oraz gimnazjum (Karolina Kamińska, Agata Dębicka, Piotr Tokarski i Kamil Słomka)

  W turnieju wzięło udział 37 uczniów z gminy. Uczestnicy najpierw przystąpili do rozwiązywania testów pisemnych. Z uwagi na jednakową ilość punktów została przeprowadzona dogrywka w obu grupach wiekowych: o III miejsce w grupie I tj. szkoła podstawowa oraz I, II, III w grupie II – gimnazjum.

  W wyniku rozgrywek finałowych Piotr Tokarski zajął II miejsce, a Kamil Słomka - III miejsce w II grupie wiekowej - gimnazjum. Serdecznie gratulujemy naszym chłopcom.

  Jednocześnie trzymamy kciuki za Piotrka, który będzie reprezentował szkołę na turnieju powiatowy. Powodzenia :)


  Ferie w naszej szkole

  W pierwszym tygodniu ferii (1-5 lutego) w godz. 9.00 - 12.00 uczniowie mogą korzystać z zajęć na sali gimnastycznej.

  Przez cały okres ferii zimowych szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w godz. 9.00 - 13.00.

  W tym czsie nie będzie prowadzony dowóz dzieci, ani dożywianie na stołówce szkolnej.


  "Mózg 2016"

  W dniu 27 stycznia 2016 roku uczniowie klas drugiej i trzeciej gimnazjum (pod opieką p. Zofii Rudki i p. Izabeli Kowalik) wybrali się do Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu na wystawę interaktywną „Mózg 2016”. Była to bardzo udana wizyta. Tematem przewodnim wystawy były gry – planszowe, logistyczne, komputerowe i wiele innych pozytywnie wpływających na rozwój intelektualny uczniów. Mogli oni spróbować swoich sił w grach zespołowych i indywidualnych. Największym zainteresowaniem cieszyła się gra, w której uczniowie „wchodzili” do wirtualnej rzeczywistości. Warto zwrócić uwagę, że cała wystawa została przygotowana przez uczniów ZST, którzy pełnili też role gospodarzy.

  Oprócz zwiedzania wystawy zaproszono nas na spacer po szkole. Wchodziliśmy do sal lekcyjnych, które zdecydowanie różniły się od tych w gimnazjum. Są to prawdziwe pracownie techniczne zaopatrzone w najnowsze urządzenia do nauki dla przyszłych mechatroników i elektroników. Prowadzący lekcje opowiadali gimnazjalistom o specyfice szkoły i jej osiągnięciach. Zachęcali trzecioklasistów do rozpoczęcia tam nauki w przyszłym roku szkolnym. Wydaje się, że niejeden dał się przekonać.

  Na koniec zaproszono wszystkich do udziału w quizie wiedzy o wystawie i o szkole. Okazało się, że uczniowie naprawdę uważali podczas zwiedzania i dużo zapamiętali. Była świetna zabawa i oczywiście nagrody dla najlepszych.

  Zostaliśmy zaproszeni na następną wystawę za rok. Z pewnością skorzystamy.


  Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

  Nadszedł długo oczekiwany dzień – 21 stycznia 2016 roku. Dzisiaj, do naszej szkoły przybyło wielu gości. Zostali zaproszeni na koncert z okazji swojego święta – Dnia Babci i Dziadka. To dla nich uczniowie klas 0 – III przygotowali wzruszający koncert, na którym prezentowali swoje talenty aktorskie, recytatorskie i wokalne. Każda klasa przedstawiała krótki program artystyczny. Dziadkowie z ogromnym wzruszeniem oglądali swoich wnuków podczas śpiewania piosenek, czy pięknego poloneza w wykonaniu najmłodszych.

  W kawiarnianej atmosferze, przy stolikach zastawionych pysznościami, dziadkowie i babcie mogli odpocząć, zrelaksować się i w spokoju podziwiać swoje wnuczęta. W oku niejednej babci i dziadka błyszczały łzy wzruszenia.

  W drugiej części koncertu na gości czekała prawdziwa niespodzianka. Zostali zaproszeni do wysłuchania koncertu kolęd zaprezentowanego przez Małą Orkiestrę Grandioso pod batutą pana Grzegorza Murzy. Orkiestra działa przy MDK w Radomiu. Młodzi wirtuozi prezentowali nie tylko wielkie umiejętności, ale też wiedzę na temat instrumentów dętych, perkusyjnych i wielu innych, na których pięknie grali. Cała sala śpiewała kolędy do tak fantastycznie brzmiącej melodii.

  Nie zabrakło też emocji konkursowych, kiedy pani kierownik Renata Maciejewska zadawała pytania dotyczące wykonywanych utworów. Wielu dziadków zdobyło pyszne nagrody za poprawne odpowiedzi. Uczniowie nie chcieli być gorsi i także prześcigali się w pokazywaniu swojej wiedzy muzycznej. Dużą atrakcją, zwłaszcza dla uczniów był fakt, że mogli spróbować swoich sił i sprawdzić, czy łatwo gra się na różnych instrumentach. Przekonali się, że aby grać tak jak Grandioso, trzeba nie lada wysiłku i pracy. Za to efekt był nie tylko porywający, ale ogromnie wzruszający. Muzycy dostali gromkie brawa i zaproszono ich na słodki poczęstunek.

  Ta wieloletnia tradycja spędzania czasu z dziadkami i rodzicami naszych wychowanków tworzy niepowtarzalną i ponadczasową wspólnotę szacunku do tradycji i do korzeni. Również za rok zapraszamy babcie i dziadków na ich święto do naszej szkoły. Wzruszeń i niespodzianek na pewno nie zabraknie!


  Olimpiady przedmiotowe

  W dniach od 11 do 15 stycznia 2016r. chętni uczniowie naszej szkoły przystąpili do napisania OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY OLIMPUS w sesji zimowej z następujących przedmiotów:
  • języka polskiego – 8 uczniów szkoły podstawowej;
  • matematyki - 15 uczniów szkoły podstawowej i 9 uczniów gimnazjum;
  • przyrody – 10 uczniów.

  Uczeń udzielał odpowiedzi na 30 pytań testowych. Do każdego pytania były podane 4 odpowiedzi: A, B, C, D, z których tylko jedna była prawidłowa. Każda odpowiedź udzielona na dane pytanie będzie podlegała ocenie. Za poprawnie udzieloną odpowiedź uczeń otrzyma 1 pkt za błędną minus 1 pkt. Za zaznaczenie pola „brak odpowiedzi” 0 pkt. Czas trwania olimpiady był określony przez organizatora i wynosił 65 minut + 10 minut sprawy organizacyjne. Po zakończonej olimpiadzie karty odpowiedzi zostały zapakowane i odesłane do organizatora olimpiady. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.


  Zajęcia u przedszkolaków w klasie 0a

  12 stycznia 2016 r. klasa 0 a – ,,Słoneczka’’ miała ogromną przyjemność gościć na zajęciach panią wicedyrektor Izabelę Kowalik. Tego dnia wychowawczyni p. Beata Mąkosa w ciekawy i barwny sposób przeprowadziła zajęcia o czterech porach roku. Na początku dzieci na podstawie wiersza, pt.,,Kapryśna pogoda’’ oraz zademonstrowanych plansz nazwały i opisały charakterystyczne cechy każdej pory roku. Następnie doskonale poradziły sobie z dopasowaniem odpowiednich kolorów kojarzących się z wiosną, latem, jesienią i zimą. Dzieci aktywnie uczestniczyły także w zabawach ruchowo – naśladowczych, z wykorzystaniem kolorowych szarf. Niezwykłą atrakcją dla przedszkolaków było to, iż mogły przebrać się za wiosenne, letnie, jesienne lub zimowe drzewo. Wychowawczyni przygotowała również tajemniczy worek, z którego każdy losował przedmiot i mówił, z jaką porą roku się kojarzy.

  Poznane podczas zajęć wiadomości dzieci utrwaliły sobie uczestnicząc w zabawie dydaktycznej ,,Prawda – fałsz’’. Na zakończenie, po zaśpiewaniu piosenki, pt.,,Pory roku’’, uczniowie pracując w kilkuosobowych zespołach, z wielkim zaangażowaniem pięknie udekorowały kolorowymi elementami suknie każdej z pór roku, a następnie zaprezentowały swoje prace, które można obejrzeć w Galerii na szkolnym korytarzu.


  Wystawa "Prywaciarze – początki polskiej mikroprzedsiębiorczości"

  W dniu 11 stycznia 2016 roku uczniowie klasy 3 gimnazjum wraz z dyrekcją szkoły zostali zaproszeni na otwarcie wystawy „Prywaciarze – początki polskiej mikroprzedsiębiorczości". Impreza odbywała się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goździe. Twórcą wystawy jest Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa. Uczestnicy otwarcia mieli możliwość obejrzenia archiwalnych fotografii i dokumentów oraz oryginalnych przedmiotów obrazujących historię poszczególnych rzemiosł, zawodów z minionej epoki „prywaciarzy” okresu powojennego i PRL – u.

  Gości powitał prowadzący, pan Piotr Kutkowski – komisarz wystawy, dziennikarz, specjalista od publicystyki społecznej i reportaży podróżniczych.

  Największą atrakcją dla zwiedzających była możliwość szczegółowego poznania eksponatów, które można było dotknąć i dokładnie obejrzeć. Uczniowie zachwycali się dawnymi „multimediami” – telefonami z tarczą, maszynami do pisania, adapterami i pocztówkami dźwiękowymi. Oglądali też monety i banknoty funkcjonujące w naszym kraju w czasach socjalizmu.

  Na koniec wszyscy mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Goździe.

  Wystawa bardzo się podobała i serdecznie polecamy ją wszystkim zainteresowanym.


  Wycieczka na kręgielnie

  W dniu 21.12.2015r. uczniowie klasy V i VI wraz z wychowawczyniami p.K. Bednarczyk i p.E. Jemioł pojechali na wycieczkę do Radomia w celu zapoznania się z nową dyscypliną sportu jaką jest gra w bowling. Bowling czyli gra w kręgle to doskonały sposób na rozrywkę i sportową rywalizację, a także przy tym dużo dobrej zabawy. Do dyspozycji uczniowie mieli 6 w pełni zautomatyzowanych torów do gry. Na torach czekała na nich fachowa obsługa oferująca instruktaż oraz pomoc. Na jednym torze mogło grać 5 – 6 osób. W atrakcyjny sposób uczniowie spędzili 2 godziny czasu. Zmęczeni oraz wzbogaceni w nowe umiejętności i wrażenia wrócili na zajęcia do szkoły.


  Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

  W listopadzie nasza szkoła zorganizaowała międzyszkolny konkurs fotograficzny "Najpiękniejsze miejsca w mojej okolicy". Konkurs skierowany był do uczniów klas VI szkół podstawowych i I, II, III klas gimnazjum z obszaru gminy Gózd.

  Celem konkursu było promowanie regionu w naszym najbliższym otoczeniu. Uczniowie mogli też rozwinąć zainteresowania i zaprezentować umiejętności w dziedzinie fotografii. Na zdjęcia czekaliśmy do 27 listopada 2015roku.

  A oto wyniki niniejszego konkursu:
  I miejsce zajęła Anastazja Serafin - uczennica klasy VIa z PSP im. Janusza Korczaka w Goździe za zdjęcie "Upływający czas".
  II miejsce zajęła Natalia Tyczyńska - uczennica I klasy gimnazjum w ZSO w Małęczynie za zdjęcie "Moje najpiękniejsze miejsce".
  III miejsce zajął Adrian Prygiel - uczeń III klasy gimnazjum w ZS w Kuczkach Kolonii za zdjęcie "Dobro i zło na drodze ku wieczności".

  Wyróżnienia otrzymali:
  Julia Wójcik - uczennica klasy VIa z PSP im. Janusza Korczaka w Goździe za zdjęcie "Uśpione piekno";
  Daria Marchewka - uczennica ZSO w Małęczynie za zdjęcia "Kaczy patrol";
  Monika Nowak - uczennica klasy Ib PG im. K.K. Baczyńskiego w Goździe za zdjęcie "Dokąd zmierzasz?".

  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom, którzy sprawowali opiekę nad uczniami.

  W Galerii można obejrzeć zwycięskie zdjęcia.


  Wizyta Św. Mikołaja

  7 grudnia 2015r. naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj... To znaczy, że tutaj są grzeczne dzieci! Najmłodsze - Smerfy z klasy 0b były zachwycone! Kiedy Św. Mikołaj wszedł do ich klasy dzieci powitały go recytując wiersz o Mikołaju oraz połączoną z ruchem scenicznym deklarację, że kochają św. Mikołaja. Ten ważny gość rozpoczął swoją powinność - rozdawanie prezentów. Dzieci wtulały się w Świętego - były szczęśliwe. Nawet wychowawczyni była grzeczna w tym roku i otrzymała od Mikołaja świąteczny prezent.

  Po pożegnaniu gościa dzieci długo bawiły się zabawkami, które otrzymały. Teraz znów muszą być grzeczne cały rok, aby ich ponownie odwiedził.


  PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

  W dniach 2 – 4 grudnia uczniowie trzeciej klasy gimnazjum przystąpili do próbnych egzaminów gimnazjalnych. Ich celem było zapoznanie uczniów z zasadami przeprowadzania egzaminu i z arkuszami egzaminacyjnymi z poszczególnych przedmiotów. Przede wszystkim jednak uczniowie mogli poczuć atmosferę tych ważnych dla nich dni, przekonać się nad czym jeszcze muszą popracować, by w kwietniu, na prawdziwym egzaminie stanąć na wysokości zadania i osiągnąć jak najlepsze wyniki. W końcu od tego zależy do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej się dostaną.


  Wycieczka do Krainy Marzeń

  1 grudnia 2015r. nasze przedszkolaki pojechały pod opieką pani Emilii Szymczak-Kopyt i pani Beaty Mąkosy do centrum zabaw dla dzieci - "Krainy Marzeń" w Radomiu. Miejsce to zapewniało wiele ciekawych atrakcji. Dzieci były w swoim żywiole i bawiły się wspaniale przez okrągłe dwie godziny. Po powrocie do szkoły dzieci z apetytem zjadły obiad i odpoczywały na dywanie.

  W Galerii można obejrzeć zdjęcia w wyprawy.


  Zabawa Andrzejkowa

  30 listopada 2015r. odbyła się w naszej szkole Zabawa Andrzejkowa. Dzieci z klas młodszych bawiły się przy dźwiękach muzyki z paniami wychowawczyniami oraz... elfami i wróżkami. Zabawę uświetniły wspólne tańce, konkursy, wróżby i pyszne smakołyki.

  Po południu natomiast bawiły się klasy starsze. Tu oprócz konkursów urozmaiceniem była kawiarenka z domowymi pysznościami.

  Zapraszmy do Galerii zdjęć...


  Sprawdzian próbny

  25.11.2015r. uczniowie szóstej klasy przystąpili do napisania próbnego sprawdzianu z wydawnictwa Nowa Era. Sprawdzian ten został przygotowany zgodnie z nową formułą obowiązującą od roku 2015 oraz najnowszymi zaleceniami CKE dotyczącymi organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Składał się z dwóch części:
  • Arkusz przeznaczony na część 1 sprawdzianu zawierał: zeszyt zadań (14 stron – 26 zadań, w tym 11 zamkniętych i 2 zadania otwarte z języka polskiego; 10 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte z matematyki) oraz kartę odpowiedzi (wspólną dla języka polskiego i matematyki). Za rozwiązanie zadań z części pierwszej sprawdzianu uczeń mógł otrzymać – 41 punktów, w tym za zadania z języka polskiego – 22 punkty oraz za zadania z matematyki – 19 punktów. Czas pracy z arkuszem standardowym wynosił – 80 minut.
  • Arkusz przeznaczony na część 2 sprawdzianu zawierał: zeszyt zadań (15 stron – 11 zadań zamkniętych) oraz kartę odpowiedzi.Za rozwiązanie z części drugiej sprawdzianu uczeń mógł uzyskać – 40 punktów. Czas pracy z arkuszem standardowym wynosił 45 minut.

  Z niecierpliwością czekamy na wyniki tegoż sprawdzianu.


  Zajęcia u przedszkolaków w klasie Ob - Smerfy

  24 listopada 2015r. pani wicedyrektor Izabela Kowalik odwiedziła najmłodsze dzieci z naszej szkoły – „Smerfy” z klasy 0b. Wychowawczyni grupy – pani Emilia Szymczak-Kopyt poprowadziła bardzo ciekawe zajęcia, których temat brzmiał „Na poczcie”. Dzieci świetnie bawiły się wcielając się między innymi w role listonoszy, skrzynek pocztowych, ptaków, niedźwiedzi. Zabawę uświetniły różne instrumenty muzyczne oraz gimnastyczne szarfy, woreczki, kółec zka. Pani Emilia Szymczak-Kopyt nauczyła dzieci recytacji wiersza pt. „Listonosz”, następnie zaprezentowała dzieciom własne ilustracje przedstawiające to, co kojarzy się nam z pocztą. Wychowankowie zdobyli wiele informacji na temat poczty, listonosza, drogi listu począwszy od jego napisania, ale również czytali globalnie wyrazy.

  W dalszej części zajęć dzieci były zachwycone oglądaniem przez lupy klasera ze znaczkami. Wychowawczyni przeczytała im opowiadanie pt. „Kartki świąteczne”, po czym każdy wychowanek wylosował kartkę pocztową, dokonał jej prezentacji, opowiedział, co się na niej znajduje i z jakiej okazji mogła być wysłana.

  Smerfy bawiły się tańcząc i śpiewając piosenkę pt. „Listonosz” oraz uczestniczyły w zabawie parateatralnej ukazując scenki związane z pocztą. Dzieci pogłębiły swoją wiedzę, były radosne i szczęśliwe a swoje doznania mogły wyrazić za pomocą sztuki projektując swój wielki znaczek pocztowy.

  Pani Emilia Szymczak-Kopyt dumna ze swoich dzieci za ich ogromny wkład i zaangażowanie na zajęciach nagrodziła je prezentacją ich własnych zdjęć i bajką pt. „Listonosz Pat”.

  Zdjęcia z lekcji w Galerii.


  Ksiązki naszych marzeń

  W dniu 20.11.2015r. w ramach Rządowego programu – „Książki naszych marzeń” do biblioteki szkoły podstawowej zostało zakupione 139 książek na kwotę: 1.625zł. Zachęcamy uczniów oraz rodziców do odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek, co powinno pogłębiać nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem. ZAPRASZAMY


  Ślubowanie klas pierwszych

  Dnia 19 listopada 2015r. w PSP im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zostali oni zaproszeni do Królestwa Szkołolandii i zdawali swój pierwszy egzamin przed parą królewską

  Okrutny król Ołówkos sprawdzał umiejętności uczniów, którzy zaprezentowali wiersze, piosenki, jak również wykazali się wiedzą matematyczną. Na uznanie królowej zasłużył przepieknie zatańczony polonez.

  Swoją obecnością zaszczycili nas pan Paweł Dziewit - wójt gminy Gózd, pan Józef Drab - dyrektor ZEAS-u w Goździe oraz ksiądz proboszcz Wiesław Kudła.

  Uczniowie klas pierwszych obdarowani zostali upominkami, zarówno od przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, jak również od kolegów i koleżanek z pozostałych klas. Po części oficjalnej wszyscy spotkali się na słodkim poczęstunku.


  Mecz siatkówki...

  W ostatnią sobotę tj. 14 listopada w naszej szkole odbył się mecz siatkówki pomiędzy RCS CERRAD CZARNI RADOM a PGE SKRA BEŁCHATÓW w ramach rozgrywek Młodej Ligi.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęc z tego niecodziennego wydarzenia w Galerii.


  Akademia z okazji Dnia Niepodległości

  „Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie”. Pod takim hasłem, w dniu 10 listopada 2015 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Młodzież z klas drugiej i trzeciej gimnazjum zaprosiła całą społeczność szkolną na spacer po kartach naszej historii. Uczniowie, pod opieką pań: Zofii Rudki i Izabeli Kowalik przygotowali program artystyczny, w którym pokazali jak trudne drogi wiodły Polskę do niepodległego bytu. Widzowie mieli okazję nie tylko przypomnieć sobie (a najmłodsi poznać) czasy zaborów i pierwszej wojny światowej. Wędrowaliśmy przez ciemne czasy najokrutniejszej z wojen, powstania warszawskiego i okresu rządów stalinowskich w Polsce. Młodzież odniosła się do walk Polaków nie tylko na frontach, ale też na ulicznych barykadach, nie tylko z bronią w ręku, ale też z flagami Solidarności, nie tylko przeciw obcym najeźdźcom, ale też przeciw swoim własnym czołgom podczas stanu wojennego.

  Wszyscy, nawet najmłodsi uczniowie z uwagą obserwowali bohaterów spektaklu i słuchali współczesnych, patriotycznych utworów. Swym zaangażowaniem i zainteresowaniem uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i wreszcie sami aktorzy potwierdzili słowa Jana Pawła II, że: „Świat powinien wiedzieć, ile nas – Polaków kosztowało prawo do swojego miejsca na ziemi.”

  Fotorelacja z akademii w Galerii.


  Konkurs fotograficzny

  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w międzyszkolnym konkursie fotograficznym pt.: „Najpiękniejsze miejsca w mojej okolicy”.

  Regulamin konkursu fotograficznego


  "Nauczyciel to ten, który wprowadza nas do wielkiej szkoły świata..."

  To był piękny, słoneczny dzień. Uczniowie wyjątkowo grzeczni i mili. Nauczyciele bardziej wyluzowani i uśmiechnięci. Wiadomo, świętujemy w szkole Dzień Nauczyciela.

  Samorząd szkolny przygotował krótki, ale bogaty w treść program artystyczny. Był on podziękowaniem za "codzienną organiczną pracę u podstaw" wychowania młodego człowieka.

  Dobrze, że jest taki dzień. To świetna okazja, żeby uczniowie i nauczyciele spotkali się w pozalekcyjnych okolicznościach i poczuli, jak ważni są dla siebie.


  "Na straganie" według klasy IIa

  16 października 2015r., klasa IIa pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Marioli Wnuk, przygotowała i przedstawiła inscenizację wiersza Jana Brzechwy "Na straganie". Zaproszeni goście: uczniowe oddziałów przedszkolnych, klas Ia, Ib i IIb oraz pani wicedyrektor Izabela Kowalik z wielką przyjemnością podziwiali grę małych aktorów oraz ich piękne stroje.

  Na koniec swojego występu uczniowie wykonali taniec do piosenki Moniki Gromek "Rap o zasadach".

  Fotorelacja z występu klasy IIa w Galerii.


  Zajęcia dodatkowe nauczycieli

  Harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 znajduje się w Dokumentach szkoły.


  XV Dzień Papieski

  W niedzielę 11 października 2015 roku w całej Polsce obchodzony jest XV Dzień Papieski. Tematem i hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego są słowa: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. To nie tylko okazja, aby kolejny raz mówić o tym wielkim Polaku, ale by posłuchać i przypomnieć sobie jego nauczanie, by jego słowa przyjąć do swojego serca, do swojego życia i starać się nimi żyć na co dzień. Choć już w tym roku minęło dziesięć lat od dnia, w którym „powrócił do domu Ojca”, to jego słowa nadal są aktualne. I dla dorosłych i dla młodzieży i dla dzieci. Tematyka tegorocznego Dnia Papieskiego jest nam bardzo bliska, bowiem każdy z nas żyje w rodzinie.

  W naszej szkole, której patronuje św. Jan Paweł II wydarzenie to uczciliśmy 8 października uroczystą akademią. Podczas niej uczniowie przygotowani przez ks. Mariusza Morawskiego przedstawili postać świętego Papieża i tematykę obchodzonego dnia. Mogliśmy także zobaczyć dwie krótkie scenki opowiadające o relacjach panującymi w rodzinach. Wysłuchaliśmy również dwóch fragmentów homilii św. Jana Pawła II: z Wrocławia z 1983 roku, gdy mówił o rodzinie i z Kielc z 1991 roku, gdy mówił o czwartym przykazaniu. Całość była opleciona śpiewem przygotowanym przez uczniów pod kierunkiem p. Beaty Wrześniak. Nie mogło zabraknąć ulubionej przez Jana Pawła II „Barki”, a na zakończenie wszyscy pomodliliśmy się o świętość naszych rodzin „Litanią do JPII” ułożoną i śpiewaną przez młodzież podczas Spotkań Młodych na polach lednickich, które były tak bliskie sercu św. Jana Pawła II.


  XVI Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy „Święty Krzyż 2015”

  Tegoroczny, XVI Rajd Pielgrzymkowy na Święty Krzyż, na długo pozostanie w pamięci jego uczestników- a to za sprawą ekstremalnych warunków pogodowych, jakie panowały w tym dniu, tzn. 26 września b.r.

  Tradycyjnie w ostatnią sobotę września odbył się Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy na Święty Krzyż, w tym roku już 16 z kolei. Pielgrzymi mieli do wyboru 14 tras pieszych i jedną rowerową. Najkrótsza trasa piesza „Rodzinna” z Przełęczy Huckiej liczyła sobie 2km, najdłuższa „Mocarny szlak” rozpoczynająca się obok Kieleckiej Katedry miała 40km.

  Było bardzo deszczowo i wietrznie…, ale dla prawdziwych turystów i pielgrzymów pogoda nie ma znaczenia. W XVI Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym „Święty Krzyż 2015” wzięło udział 4065 turystów-pielgrzymów. Prowadziło ich łącznie 95 przewodników.

  Również uczniowie naszej szkoły brali udział w tym wydarzeniu. Z Kuczek powędrowała grupa pod opieką p. Izabeli Kowalik. Wyruszyliśmy, jak co roku ze Świętej Katarzyny i wędrowaliśmy szlakiem przez Łysicę, Kakonin, Hutę Szklaną do sanktuarium na Świętym Krzyżu. Nie było łatwo, a już na pewno nie ciepło i nie sucho. Mimo to humory dopisywały i nikt się nie rozchorował.

  Za rok wyruszamy znowu i wszystkich serdecznie zapraszamy. Naprawdę warto!


  Zwiedzanie Rodzinnego Parku Magiczne Ogrody

  28 września 2015r. uczniowie klas Ia, Ib, II i III wraz ze swoimi wychowawczyniami wybrali się na wycieczkę do rodzinnego parku Magiczne Ogrody, który znajduje się w pobliżu Janowca nad Wisłą w miejscowości Trzcianka.

  Podczas zwiedzania podziwiali pracowite Bulwiaki, dzielnych Krasnoludów, wesołych Mordali, sympatyczne Robanki, Magiczne Ptaki, Wróżki Smużki. Wiele emocji wywołała wizyta w strasznym Mroczysku.

  W pięknej scenerii ogromnego ogrodu uczniowie bawili się na placach zabaw pełnych huśtawek, zjeżdżalni i trampolin. Pływali tratwami i jechali kolejką.

  Zdjęcia z wyprawy w Galerii.


  Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

  Uroczystą mszą świetą w kościele pw. św. Józefa w Kuczkach 1 września 2015r. zainaugurowano rok szkolny 2015/2016. Po mszy pani Dyrektor powitała całą społeczność szkolną, przedstawiła nowych nauczycieli i wychowawców.