RODO

Właściwe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych nie jest możliwe się bez wykorzystywania danych osobowych. Wiąże się to z koniecznością przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, które w Polsce obowiązują już od ponad dwudziestu lat. Od 25 maja 2018 r. wszystkie szkoły i placówki oświatowe są związane nowymi przepisami unijnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”. Zastąpiło ono dotychczasową ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. RODO bazując na istniejących wcześniej rozwiązaniach prawnych, z jednej strony nakłada na szkoły i placówki oświatowe zupełnie nowe obowiązki, z drugiej zaś rezygnuje z części dotychczasowych wymogów, bądź je racjonalizuje. Poniżej przydatne dokumenty.

  • Polityka Ochrony Danych Osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach Kolonii
  • Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego
  • Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów szkoły
  • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii
  • Dane i kontakt IODO

  •